Hier vinden gemeentelijke beleidsmakers en professionals beschikbare kennis en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie die volwassen worden. Deze informatie wordt verzameld en ontsloten door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie en Divosa.

De term 16-27 staat voor de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

  • Lees meer over de organisaties achter 16-27 bij Over ons.
  • Op de hoogte blijven van nieuws? Meld u dan hier aan voor de Nieuwsbrief 16-­27.

De uitdaging

Circa 15% van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar is kwetsbaar doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Het kan gaan om schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, geen werk, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak is het een combinatie van meerdere aspecten. Met 18 jaar verandert er veel voor hen. Van de ‘beschermende’ omgeving van school en jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, belanden zij in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatiewet.

Integrale aanpak 16-27

Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een integrale aanpak nodig. Een aanpak van gemeenten en partners op verschillende leefgebieden: onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

De rol van gemeenten hierin is groot. Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor jongeren en hun verzorgers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor een ononderbroken pad naar volwassenheid. Zij bieden professionals de ruimte om jongeren op alle leefdomeinen daarbij te helpen. Dat vraagt om ontschotting en samenwerking in het sociaal domein. Gemeenten zijn daar nu mee aan de slag. Voor professionals in het sociale domein ligt de uitdaging in het integraal werken op alle levensgebieden. met het vizier gericht op de toekomst van de jongere. Een toekomst die verder reikt dan het 18e levensjaar.

Handreikingen voor gemeenten en professionals

De conceptversies van de handreiking voor gemeenten en professionals zijn verschenen. In oktober verschijnt de vastgestelde versie.
Binnenkort verschijnt ook de Toolkit 16-27 met extra informatie waaronder uitgewerkte persona’s, tipsheets en het wettenschema voor kinderen en jongeren.

Bekijk de handreikingen voor gemeenten en professionals met praktische informatie, voorbeelden en tips.