Magazine Jongvolwassenentop

Op 27 november vond de Jongvolwassenentop plaats, een landelijke bijeenkomst waar bestuurders uit het onderwijs, de zorg, gemeenten, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek gingen. Met elkaar en jongeren. In dit magazine vindt u een impressie van de top. We hopen dat ook u, aangestoken door ons enthousiasme, aanhaakt. Uiteindelijk zijn het niet de bestuurders maar de professionals die een verschil kunnen maken. Daarvoor moeten zij de ruimte krijgen. Niet om bestaande oplossingen uit te voeren, maar om keer op keer de ‘weging’ te kunnen maken van wat betekenisvol is voor een jongere.


Manifest ondertekend tijdens Jongvolwassenentop 

Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven gaan samen jongeren die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk, passende huisvesting en een toereikend inkomen. Daarvoor ondertekenden zij een manifest.


Gemeente Enschede start met Social Impact Bond Jongvolwassenen 

De gemeente Enschede wil met maatschappelijke organisaties en investeerders samenwerken om jongvolwassenen in een kwetsbare positie te helpen. Dit gaat ze doen door gebruik te maken van een Social Impact Bond (SIB), een innovatief financieel instrument om sociale vraagstukken aan te pakken. Hiermee wil de gemeente in drie jaar tijd 70 jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar passende ondersteuning bieden.  

Het SIB instrument zorgt voor één op maat gemaakte aanpak; één compleet ondersteuningspakket op de gebieden werk, onderwijs, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. De aanpak wordt betaald door investeerders die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. 


Pas verschenen: Toolkit 16-27Startpagina groot

Om jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van gemeenten en partners op de leefgebieden. Daarom is er nu de Toolkit 16-27 met informatie, tips en inspirerende voorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar zelfstandigheid.


Over 16-27.nl

Doorlopende ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities

Op 16-27.nl vinden gemeentelijke beleidsmakers en professionals beschikbare kennis en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan jongeren van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Deze informatie wordt verzameld en ontsloten door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie en Divosa.