SAVE THE DATE

Verlengde Pleegzorg; ook in uw gemeente?!

Verlengde Pleegzorg kent veel voordelen: het geeft jongeren en hun pleegouders meer tijd om de overgang naar volwassenheid vorm te geven. Voor gemeenten betekent het dat jongeren in hun gemeente meer kansen krijgen, en er minder kosten zijn op langere termijn.

Ook weten hoe u verlengde pleegzorg realiseert in uw gemeente? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 17 april, 14.00 – 17.00 in Utrecht.

Meer info volgt.


Magazine Jongvolwassenentop

Op 27 november vond de Jongvolwassenentop plaats, een landelijke bijeenkomst waar bestuurders uit het onderwijs, de zorg, gemeenten, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek gingen. Met elkaar en jongeren. In dit magazine vindt u een impressie van de top.


Pas verschenen: Toolkit 16-27Startpagina groot

De Toolkit 16-27 biedt gemeenten en professionals informatie, tips en inspirerende voorbeelden om jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie te begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid.


Over 16-27.nl

Doorlopende ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities

Op 16-27.nl vinden gemeentelijke beleidsmakers en professionals beschikbare kennis en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan jongeren van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Deze informatie wordt verzameld en ontsloten door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie en Divosa.