Indienen bijdragen Voor de Jeugd Dag

De 'Voor de Jeugd Dag' vindt op maandag 5 november voor de zesde keer plaats in de Westergasfabriek te Amsterdam, georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ en OCW, het NJi en de VNG. Het thema is 'Merkbaar beter voor de jeugd!'. De drie landelijke programma's van VWS staan centraal: 'Zorg voor Jeugd', 'Kansrijke Start' en 'Geweld hoort nergens thuis’. Wij hebben uw bijdrage nodig voor het programma. Indienen kan tot en met vrijdag 25 mei.


Factsheet Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen

Als gemeente op zoek naar innovatieve manieren om integraal te werken? Enschede, Eindhoven, Hengelo, Utrecht, Leiden en Amsterdam helpen jongvolwassenen (16-27) in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid met behulp van de Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen.


Interview pleegouders Sandy en Dennis

Sandy (26) en haar partner Dennis (36) zijn al jaren pleegouders. Of eigenlijk netwerkpleegouders. In het knusse en gezellige kantoor van een van hun vestigingen vertellen de ondernemers openhartig hun verhaal over pleegouderschap.


Download de gratis Toolkit 16-27Startpagina groot

Toolkit 16-27 biedt gemeenten en professionals informatie, tips en voorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar te begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid.


Over 16-27.nl

Doorlopende ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities

Op 16-27.nl vinden gemeentelijke beleidsmakers en professionals kennis en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan jongeren van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid. Deze informatie wordt verzameld en ontsloten door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie, Ingrado en Divosa.