Wetenregelgeving kleinjpgEr zijn ruim 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Tussen 2011 en 2016 hebben 187.576 jongeren één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming gehad. Dat is bijna 7,5%.

In de Factsheet Jongeren leest u meer feiten en cijfers over jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar zelfstandigheid.


Jongeren in een kwetsbare positie

We onderscheiden diverse groepen jongeren in een kwetsbare positie, vaak is er sprake van overlap. Per gemeente of regio verschillen de gegevens over aard en omvang van de problemen van deze groep jongeren en jongvolwassenen. Het betreft onder meer jongeren met een lichte verstandelijke beperking, risicojongeren, dak- en thuisloze jongeren, thuiszitters en voortijdige schoolverlaters.


Monitoring

Heeft u behoefte aan overzicht, informatie en aanvullende kennis over groepen jongeren in een kwetsbare positie die nog geen werk of dagbesteding hebben? Het NJi ontwikkelt samen met KBA, Lecso en Ecorys een monitor op het gebied van arbeidstoeleiding en participatie. Het doel is dat de informatie uit de monitor de regionale beleidsontwikkeling rondom jongeren ondersteunt.