Op 31 december 2016 was ruim 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Tussen 2011 en 2016 hebben 187.576 jongeren één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming gehad. Dat is bijna 7,5%.

In de Factsheet Jongeren leest u meer feiten en cijfers over jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar zelfstandigheid.