Voor jongeren verandert er veel als ze ouder worden. Ze zijn lichamelijk en geestelijk volop in ontwikkeling en groeien steeds meer toe naar zelfstandigheid. De meeste jongeren leren dit vanzelf, met vallen en opstaan en met ondersteuning van ouders en vrienden. Dat is echter niet voor alle jongeren vanzelfsprekend.
Een deel van de jongeren bevindt zich in een dermate kwetsbare positie dat ze ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar volwassenheid.

Op 31 december 2016 was ruim 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Tussen 2011 en 2016 hebben 187.576 jongeren één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming gehad. Dat is bijna 7,5%.

In de Factsheet Jongeren leest u meer feiten en cijfers over jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar zelfstandigheid.

Download de factsheet