Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht en ondersteuning nodig. Zij krijgen nu meer te maken met ondersteuning vanuit gemeenten.

Hier vindt u kennis, tools en voorbeelden van en voor gemeenten om samen een doorlopende ondersteuning te regelen voor jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar, waaronder:


Actueel

Transformatieplannen jeugdregio’s en jongvolwassenen

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Alle 42 jeugdzorgregio's hebben inmiddels een meerjarig transformatieplan ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. In het kader van kennisuitwisseling stimuleren, staan alle transformatieplannen sinds kort online. 


Flag of NorwayQuickscan Noorwegen

Hoe helpen gemeenten in Noorwegen kwetsbare jongeren? Welke wetgeving is van toepassing, wat is het beleid en hoe gaat het er in de praktijk aan toe? Laat u inspireren door de afdeling jeugd en gezin in de wijk Østensjø in de Noorse stad Oslo.


Vier tips voor een goede samenwerking tussen gemeenten, mbo en zorg

De bijeenkomst van het Gemeentelijk Netwerk Jongvolwassenen van de VNG op 13 november 2018 leverde vele mooie inzichten op. Die hebben uiteindelijk geresulteerd in handige tips voor gemeenten.


Pleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat in uw gemeente?

Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hpleegzorg na 18 jaarun 21e in hun pleeggezin blijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. Uiteindelijk besparen gemeenten daarmee kosten, omdat jongeren beter voorbereid worden op zelfstandigheid. In deze factsheet van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen lees je hoe gemeenten kunnen zorgen dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en zo nodig wordt verlengd tot 23 jaar.


Participatiescan

Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van minder zelfredzame jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan. De tool biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers en tips om deze jongvolwassenen succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.