Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht en ondersteuning nodig. Zij krijgen nu meer te maken met ondersteuning vanuit gemeenten.

Kennis, tools en voorbeelden

Hier vindt u kennis, tools en voorbeelden, zoals een handreiking voor gemeenten, een stappenplan en inspirerende voorbeelden uit het buitenland, om samen een doorlopende ondersteuning te regelen voor jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar.

Participatiescan

Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van minder zelfredzame jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan. De tool biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips & trucs om deze jongvolwassenen succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Privacy in het sociaal domein

De afgelopen jaren is de aandacht voor privacy en bescherming van persoonsgegevens in het sociaal domein enorm gegroeid. Dit komt enerzijds door de aankomende wijziging in regelgeving met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening bevat strengere eisen en hogere boetes wanneer de bescherming van persoonsgegevens niet goed op orde is. Anderzijds is de hoeveelheid persoonsgegevens en de behoefte aan gegevensdeling bij de gemeenten door de decentralisaties begin 2015 alleen maar toegenomen. Werk aan de winkel dus!

In dit magazine van Stimulansz worden verschillende aspecten van privacy belicht. U leest tegen welke problemen verschillende partijen in het sociaal domein aanlopen en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn. Daarnaast wordt door één van de schrijvers gepleit voor een ‘persoonsgegevensrijbewijs’, een privacybewijs voor alle professionals. Met het lezen van dit magazine heeft u daarmee alvast een goede start gemaakt! 

Lees het magazine Privacy in het sociaal domein

Interview

Wat heeft u als gemeente aan deze kennis? Lees het interview met Marieke Couwenberg, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Tilburg op Kennisnetjeugd.nl.