Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht en ondersteuning nodig. Zij krijgen nu meer te maken met ondersteuning vanuit gemeenten.

Kennis, tools en voorbeelden

Hier vindt u kennis, tools en voorbeelden, zoals een handreiking voor gemeenten, een stappenplan en inspirerende voorbeelden uit het buitenland, om samen een doorlopende ondersteuning te regelen voor jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar.

Interview

Wat heeft u als gemeente aan deze kennis? Lees het interview met Marieke Couwenberg, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Tilburg op Kennisnetjeugd.nl.