Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht en ondersteuning nodig. Zij krijgen nu meer te maken met ondersteuning vanuit gemeenten.

Kennis, tips en voorbeelden

Om al deze jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Hier vindt u kennis, tips en voorbeelden per leefgebied, een handreiking voor gemeenten en een stappenplan om samen een doorlopende ondersteuning te regelen voor jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar.

Interview

Wat heeft u als gemeente aan deze kennis? Lees het interview met Marieke Couwenberg, beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Tilburg op Kennisnetjeugd.nl.

Oproep: pilotregio’s gezocht!

18-/18+ in de jeugdbescherming
Een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid?

Een jongere van 18 jaar is voor de wet meerderjarig, maar dat is niet hetzelfde als volwassen zijn. Volwassen worden is een proces dat voor iedere jongere anders verloopt. Sommige jongeren hebben daarbij ondersteuning nodig die ook na hun 18e nog doorloopt.

Het Nederlands Jeugdinstituut start in het najaar van 2017 een onderzoek naar jongvolwassenen met structureel complexe problematiek. Het gaat hierbij om jongeren die voor hun 18e te maken hadden met een maatregel en na het bereiken van de 18-jarige leeftijd nog ondersteuning kunnen gebruiken bij onder andere opleiding, werk en huisvesting. Voor deze jongeren is de overgang naar meerderjarigheid en de zelfredzaamheid die dan van hen verwacht wordt, vaak te groot. Jeugdprofessionals worstelen met het dilemma dat ze deze jongeren vanwege hun leeftijd los moeten laten terwijl ze daar nog niet aan toe zijn. Vanuit deze worsteling is er de roep om de maatregel (dwang, nazorg, verplichte begeleiding) voor deze groep jongeren te laten doorlopen na het 18e levensjaar.

Pilotregio's gezocht
Om zicht te krijgen op werkbare en inhoudelijk verantwoorde interventies is meer onderzoek nodig. Daarom zijn we op zoek naar drie pilotregio’s die deze urgentie herkennen en/of al activiteiten uitvoeren om deze groep jongeren optimaal te ondersteunen op weg naar volwassenheid. Wij vragen hen vanuit hun ervaring een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het project. De opbrengst van het project wordt vertaald naar de eigen regionale aanpak. Gemeenten die meedoen hebben daardoor straks meer handelingsalternatieven om een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid te realiseren.

In gesprek over de cijfers
Op basis van CBS- microdata gaan de regiovertegenwoordigers onder leiding van het NJi in gesprek over de lokale cijfers. Deelnemers krijgen zo zicht op deze groep jongeren: het aantal, maar ook wat kenmerkend is voor hun situatie. Ook zien ze  welk risico deze jongeren lopen en  welke behoefte aan (de timing van) zorg en begeleiding zij hebben. Tenslotte wordt besproken over welke voorzieningen gemeenten beschikken voor deze groep jongeren.  De vraag die zich daarbij aandient Is of er wel een match is tussen vraag en aanbod.  

Geïnteresseerd? Neem contact op met Josine Holdorp (030 230 6875 / j.holdorp@nji.nl) of Iryna Batyreva (030 230 64 17/ i.batyreva@nji.nl).