untitledJongeren in een kwetsbare positie die achttien worden zijn ook in andere landen een belangrijk aandachtspunt. Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de quickscan ‘Kwetsbaar, 18 jaar en dan?’ wat de situatie is voor jongeren in Denemarken, Duitsland, Zweden en Engeland. Welke wetgeving is daar van toepassing, wat is het beleid en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Per land wordt een inspirerende casus uitgelicht. Aan het einde van deze quickscan wordt een aantal conclusies geformuleerd.
Lees de quickscan Kwetsbaar, 18 jaar en dan?

Denemarken
Gemeenten in Denemarken zijn integraal verantwoordelijk voor het welzijn van hun burgers. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Denemarken precies geregeld wordt.
Lees de quickscan van Denemarken

Duitsland
In Duitsland worden kinderen en jongeren altijd worden betrokken in het opzetten en vormgeven van ondersteuning en hulp. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Duitsland precies geregeld wordt.
Lees de quickscan van Duitsland

Engeland
In Engeland kent men een aparte wet voor zorgverlaters, de zogeheten ‘Care Leavers Act’, en staan speciale youth personal advisors jongeren tot hun 25e bij. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Engeland precies geregeld is.
Lees de quickscan van Engeland

Zweden
Generalisme of universalisme wordt in Zweden gezien als dé manier om problemen aan te pakken, zo ook de problematiek rondom zorgverlaters. Vanaf hun 15e verjaardag worden jongeren in Zweden betrokken bij alle beslissingen die over hen genomen worden. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Zweden precies geregeld wordt.
Lees de quickscan van Zweden