Change Factory / ForandrinksFabrikken Noorwegen 

Changefactorypng2

Noorwegen heeft een specialistische wetgeving voor de nazorg van jongeren van 18 tot en met 23 jaar die voor hun 18e een vorm van jeugdhulp hebben gehad. Sinds 2009 vraagt de wet om verantwoording als een jongere geen hulp ontvangt. Het doel is om een vangnet te bieden aan alle jongvolwassenen, zodat zij op eigen benen leren staan. Bij een bezoek aan Utrecht vertelt de Change Factory (ForandrinksFabrikken) hoe jongeren betrokken worden bij het beleid, door hun stem te laten horen.  Zoals de Noorse jongeren het zelf zeggen: “it’s nice to be part of the solution, instead of being te problem everyone wants to solve”.

'We weten niet hoe het welfare system werkt als we niet weten hoe het is voor de kinderen in dat systeem'. Wat de ForandrinksFabrikken betreft is het geen kinderrecht om mee te praten over zaken die hen aangaan, het is kennis die Noorwegen nodig heeft om te doen wat nodig is voor kinderen en jongeren. De stem van de jongeren is opgenomen in de wet, en ze hebben het luisterend oor van de minister president. Ze veranderen wetten. ForandrinksFabrikken noemt hun jongeren 'pro's'. Ze veranderen systemen voor kinderen en jongeren door:

  • Het verzamelen van ervaringen en advies in onder andere maandelijkse bijeenkomsten door het hele land.
  • Het inspireren en laten leren van studenten en professionals.
  • Het adviseren en ondersteunen van curricula voor studenten (de professionals van de toekomst).
  • Het veranderen van wetten en deelnemen aan het politieke proces. 

Hoe verzamel je ervaring en hoe zorg je dat volwassenen luisteren? 5 tips: 

  1. Niet te streng praten tegen volwassenen.
  2. Laat weten dat je weet dat mensen het vanuit een goede bedoeling doen, neem elkaars ervaring serieus, je kunt alleen praten vanuit je eigen ervaring.
  3. Deel goede en slechte ervaringen, begin met de goede en vraag om concreet advies.
  4. Maak het veilig, en zeg dat je je onveilig voelt als iemand bijvoorbeeld een mailtje tikt of zit te appen als je je verhaal vertelt.
  5. Weet tegen wie je praat en wie wat kan doen. Zorg dat de persoon die het hoort wat kan met het verhaal dat soms heel verdrietig is.


Quickscan 'kwetsbaar, 18 jaar en dan?'untitled

Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de quickscan ‘Kwetsbaar, 18 jaar en dan?’ wat de situatie is voor jongeren in een kwetsbare positie in het buitenland, waaronder Engeland en Noorwegen. Welke wetgeving is daar van toepassing, wat is het beleid en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Per land wordt een inspirerende casus uitgelicht. Aan het einde van deze quickscan wordt een aantal conclusies geformuleerd.

Deze versie is geüpdatet in september 2018.

Denemarken

Gemeenten in Denemarken zijn integraal verantwoordelijk voor het welzijn van hun burgers. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Denemarken precies geregeld wordt.

Duitsland

In Duitsland worden kinderen en jongeren altijd worden betrokken in het opzetten en vormgeven van ondersteuning en hulp. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Duitsland precies geregeld wordt.

Engeland

In Engeland kent men een aparte wet voor zorgverlaters, de zogeheten ‘Care Leavers Act’, en staan speciale youth personal advisors jongeren tot hun 25e bij. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Engeland precies geregeld is.

Noorwegen

Hoe helpen gemeenten in Noorwegen kwetsbare jongeren? Welke wetgeving is van toepassing, wat is het beleid en hoe gaat het er in de praktijk aan toe? Laat je inspireren door de afdeling jeugd en gezin in de wijk Østensjø in de Noorse stad Oslo.

Zweden

Generalisme of universalisme wordt in Zweden gezien als dé manier om problemen aan te pakken, zo ook de problematiek rondom zorgverlaters. Vanaf hun 15e verjaardag worden jongeren in Zweden betrokken bij alle beslissingen die over hen genomen worden. In deze publicatie lees je meer over hoe de overgang naar 18 jaar in Zweden precies geregeld wordt.