Stappenplan Gemeenten klein

De Handreiking voor gemeenten met als titel ‘Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar’ ondersteunt medewerkers van gemeenten bij de ontwikkeling van een integrale aanpak voor de participatie van jongeren van 16  tot 27 jaar in een kwetsbare positie en bij alle stappen in dit beleidsproces. De handreiking is ook opgenomen in de bijlage van de Toolkit 16-27.