Stappenplan Gemeenten klein

De Handreiking voor gemeenten met als titel ‘Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar’ ondersteunt medewerkers van gemeenten bij de ontwikkeling van een integrale aanpak voor de participatie van jongeren van 16  tot 27 jaar in een kwetsbare positie.  Dit document ondersteunt gemeenten bij alle stappen in dit beleidsproces.