Om alle jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden inkomen, leren en werken, veiligheid, wonen en zorg. Lees hier meer over de wetten, uitdagingen, oplossingen en praktijkvoorbeelden per leefdomein.

Inkomen

Leren en werken

Veiligheid

Wonen

Zorg