Plan van aanpak voor jongeren

Steeds meer gemeenten zijn bezig met het schrijven van een plan van aanpak of een beleidsnotitie rondom jongeren in een kwetsbare positie. Ter inspiratie voor andere gemeenten die hiermee aan de slag gaan verzamelen we deze plannen en notities. Heeft jouw gemeente al een plan? Mail het document naar Yamuna Ditters van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en inspireer andere gemeenten.

Zorgovergangen in de praktijk

In 2018 is een inventarisatie gemaakt van gemeenten en zorgaanbieders die zorgovergangen tussen wettelijke kaders in de praktijk weten te overbruggen. Deze inventarisatie gaan we uitbreiden met praktijkvoorbeelden van zorgovergangen tussen Jeugdwet en Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe voorbeelden. Wat werkt binnen jouw organisatie bij de overbrugging van deze kaders om daarmee transformatiedoelen te behalen? Mail het voorbeeld naar Yamuna Ditters.