Gemeenten Enschede, Hengelo en Eindhoven willen kwetsbare jongeren beter, efficiënter én goedkoper begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid. Dat vraagt om een omslag in denken en in doen, zowel op het stadhuis als bij professionals in de uitvoering.

Pilot
Dat gaat niet vanzelf en daarom roepen deze gemeenten, met ondersteuning van Deloitte en NJi, de hulp in van private investeerders. Zij stellen budget beschikbaar zodat innovatieve interventies sneller ontwikkeld worden en deze jongeren beter worden geholpen. Is de jongere aan het werk, met een eigen woonruimte? Dan betaalt de gemeente de investeerder terug van het geld dat de gemeente uitspaart aan uitkeringen en ondersteuning. Deze aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, de zogenoemde Social Impact Bond Jongvolwassenen, is nu als pilot uitgewerkt.

Gemeenten gezocht
Om de impact te vergroten en kosten-efficiënt te kunnen werken, zoeken wij gemeenten die in willen stappen. Meedoen is met name interessant voor grotere gemeenten, of groepen gemeenten met in totaal minstens 100.000 inwoners. Die schaalgrootte is nodig om voldoende jongeren in het programma te krijgen en de investering van de aanbesteding teug te verdienen.

Contact
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Tjalling de Vries (Gemeente Enschede; 06 53 90 46 74; t.devries@enschede.nl) of Björn Vennema (Deloitte; 06 20 06 16 17; bvennema@deloitte.nl).

De Social Impact Bond Jongvolwassenen wordt onder andere tijdens de Voor de Jeugd Dag op 6 November gepresenteerd.