Enschede begeleidt jongvolwassenen fundamenteel anders naar volwassenheid

De gemeente Enschede daagt maatschappelijke organisaties en investeerders uit samen te werken om jongvolwassenen in een kwetsbare positie te helpen. De gemeente Hengelo heeft ook de intentie om aan te sluiten bij dit project. De gemeenten maken gebruik van een Social Impact Bond, een innovatief financieel instrument om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De doelstelling: tussen de zomer van 2018 en eind 2021 krijgen 70 jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar een nieuwe manier van ondersteuning op de weg richting volwassenheid. Samen met Deloitte, het Nederlands Jeugdinstituut en vijf andere gemeenten heeft de gemeente Enschede deze vernieuwende aanpak opgezet.

De gemeente zoekt partners die op deze nieuwe manier willen samenwerken. Wethouder Eerenberg, verantwoordelijk voor Jeugdzorg in de gemeente Enschede, is verheugd over de innovatieve aanpak. "Ik ben blij dat we de problematiek van deze kwetsbare groep jongvolwassenen met elkaar op een nieuwe manier aanpakken en dat daarbij innovatieve initiatieven vanuit de stad een kans krijgen".

Social Impact Bond

Een Social Impact Bond (SIB) is een innovatief financieel instrument dat gebruikt wordt om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In Nederland zijn sinds 2013 circa 10 SIB’s opgezet, het merendeel met gunstige uitkomsten voor zowel inwoners als gemeenten. De eerste SIB rondom het thema werkeloosheid in Rotterdam was zeer succesvol. 59 procent van de jongeren zijn sneller dan verwacht uitgestroomd naar werk, opleiding of eigen bedrijf. Enschede loopt samen met steden als Rotterdam, Utrecht en Eindhoven voorop in deze nieuwe manier van samenwerken.

Gezamenlijke aanpak, maximaal resultaat

Het doel van de Social Impact Bond is 70 jongvolwassenen (van circa 16 tot 23 jaar) die problemen ervaren bij de overgang van jeugd naar volwassenheid, de ondersteuning te bieden die passend voor hen is. Problemen die zij mogelijk ondervinden spelen vaak op meerdere vlakken: schulden, vroegtijdig schoolverlaten en één of meerdere zorgvragen bijvoorbeeld. Het resultaat is dat zij in een neerwaartse spiraal komen die grote invloed heeft op de rest van hun leven. De aanpak wordt nu nog vooral per probleemgebied gedaan; dus de ene dag aandacht voorschuldhulpverlening, de andere dag aandacht voor een eventuele ontwikkelingsstoornis. Het SIB instrument zorgt voor één op maat gemaakte aanpak; één compleet ondersteuningspakket op de gebieden werk, onderwijs, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Verschillende zorgaanbieders stellen gezamenlijk een plan op vanuit de behoeften van de jongvolwassenen: maatwerk in optima forma. Dit kan alleen door écht anders naar bestaande systemen te kijken.

Rate card systematiek uniek element

Uniek aan deze SIB is het werken met een "rate card". Een nieuw en innovatief element dat er voor moet zorgen dat zorgorganisaties, investeerders en de overheid elkaar vinden om jongvolwassenen in een kwetsbare positie samen, slim en slagvaardig te ondersteunen.. De aanpak wordt betaald door investeerders die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. De gemeente bekijkt en vergelijkt de kosten van de ‘losse’ trajecten met het bedrag dat voor de gezamenlijke aanpak nodig is. Het rendement is voor de investeerder. De uitkomst, dat jongvolwassenen na dit traject wél zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen, staat voorop. Als de interventie slaagt heeft dat een positief effect op de samenleving, is het een succes van deelnemende maatschappelijke organisaties en levert het rendement op voor de investeerders. Daarnaast leidt deze aanpak tot minder zorgkosten voor de gemeente.

Marktuitvraag geopend

De gemeente vraagt vanaf deze week de markt via een aanbestedingsprocedure om één integrale, op maat gemaakte aanpak voor de 70 jongvolwassenen die op meerdere gebieden problemen ervaren. De aanbesteding bestaat uit twee fases: tijdens de eerste fase worden investeerders als partner aangetrokken. In de tweede fase worden zorgaanbieders geselecteerd. De procedure voor de eerste fase start in de week van de landelijke Jongvolwassenentop op maandag 27 november.

Samen met Deloitte, het Nederlands Jeugdinstituut en vijf andere gemeenten heeft de gemeente Enschede deze vernieuwende aanpak opgezet. Ook Enschede is de eerste stad die de markt benadert en daarmee officieel naar buiten treedt. De gemeente Hengelo heeft ook de intentie om aan te sluiten bij dit project. De overige steden (Eindhoven, Leiden, Utrecht en Amsterdam) willen het voorbeeld later volgen als een dergelijke aanpak ook voor hen geschikt blijkt.