Sinds de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein per 1 januari 2015 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen in de overgang van jeugd naar volwassenheid. Door de invoering van de nieuwe stelsels zijn er meer mogelijkheden ontstaan voor gemeenten om integraal beleid te voeren. Welke stappen kun je als gemeente zetten om de beleidsvrijheid te pakken die je hebt en deze integraal vorm te geven?

Fase 1: Verkennen

Stap 1: Bepaal doelgroep en analyseer de lokale situatie
Stap 2: Creëer structurele inbreng van jongeren in beleid en uitvoering
Stap 3; Breng alle partners en rollen in beeld en faciliteer interne en externe samenwerking

Fase 2: Verbeelden

Stap 4: Bepaal samen de gewenste ambities
Stap 5: Vertaal je ambitie naar concrete en meetbare resultaten

Fase 3: Vormgeven

Stap 6: Zorg voor aansluiting tussen de ambitie en het aanbod van voorzieningen en activiteiten
Stap 7: Bepaal de kwaliteitseisen
Stap 8: Pak de beleidsruimte

Fase 4: Verankeren

Stap 9: Bepaal en monitor de geleverde outcome
Stap 10: Bepaal de verbeteracties

Voor voorbeelden en tips ga naar de handreiking 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar'