Door de stelselherziening hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om integraal beleid te voeren. Het stappenplan helpt gemeenten hun beleidsvrijheid optimaal te benutten.

Hieronder vindt u de 10 stappen voor gemeenten met bijhorende acties:

Fase 1: Verkennen

Stap 1: Bepaal doelgroep en analyseer de lokale situatie
Stap 2: Creëer structurele inbreng van jongeren in beleid en uitvoering
Stap 3; Breng alle partners en rollen in beeld en faciliteer interne en externe samenwerking

Fase 2: Verbeelden

Stap 4: Bepaal samen de gewenste ambities
Stap 5: Vertaal je ambitie naar concrete en meetbare resultaten

Fase 3: Vormgeven

Stap 6: Zorg voor aansluiting tussen de ambitie en het aanbod van voorzieningen en activiteiten
Stap 7: Bepaal de kwaliteitseisen
Stap 8: Pak de beleidsruimte

Fase 4: Verankeren

Stap 9: Bepaal en monitor de geleverde outcome
Stap 10: Bepaal de verbeteracties

Download de Handreiking 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar' voor meer informatie, inspirerende voorbeelden en tips.