De regering stelt 17 miljoen euro beschikbaar om jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs het aan het werk helpen. De regering heeft dit vrij gemaakt aangezien de voor dit doel bestemde geld uit het Europees Sociaal Fonds al op is.

Het geld kan gebruikt worden voor leerwerkplaatsen, stagebegeleiding, speciale scholing en het aanbieden van certificaten. Daarmee worden de kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, die moeilijk aan het werk komen vergroot.

Verdeling 17 miljoen euro

Het bedrag van 17 miljoen wordt ter beschikking gesteld aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s. De verdeling van dit bedrag vindt plaats op basis van hetzelfde objectieve verdeelmodel dat wordt gehanteerd bij de verdeling van het re-integratiebudget Participatiewet. Het ministerie van SZW heeft over de verdeling een brief naar de centrumgemeenten gestuurd.

Europees Sociaal Fonds: Actieve Inclusie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bedoeld om de kansen van mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Nederland zet een groot deel van de gelden van het (ESF) in op actieve inclusie, o.a. om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en het aan het werk helpen van (ex)leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Tussen 2014-2020 zouden gemeenten en scholen in drie tijdvakken aanvragen kunnen indienen, maar na de tweede aanvraagronde is de subsidiepot leeg. De Nederlandse regering heeft hier dus nu geld voor vrijgemaakt.