Een deel van de gemeenten stuurt op een soepele overgang bij 18-/18+ via de inkoop. Dat blijkt uit een nul-meting die het Nederlands Jeugdinstituut uitvoerde op verzoek van het Ministerie van VWS.

Marjolein Wiegman, onderzoekster bij het NJi deed een analyse met beschikbare data: ”We wisten nog niet hoe gemeentes via hun inkoopbeleid sturen op het gebruik van toekomstplannen door zorgaanbieders voor de jongvolwassenen. Een toekomstplan creëert een handvat voor een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid. Om te kijken in hoeverre dit wordt gestimuleerd door gemeenten heb ik een analyse naar kwaliteitseisen over de overgang van 18- naar 18+ gedaan.”

Eisen in aanbestedingsdocument

In het onderzoek zijn van een representatieve groep van 143 gemeenten de kwaliteitseisen uit de aanbestedingsdocumenten bekeken. Marjolein: “29 van de 143 gemeenten hebben een minimumeis specifiek over een toekomstplan opgenomen. In totaal hebben 78 gemeenten (55% van de 143) op zijn minst één eis, als minimum of gunningscriterium, over de overgang van 18- naar 18+ opgenomen in hun aanbestedingsdocument voor residentiele jeugdhulp.”

Sturen op soepele overgang via inkoop

Het is goed om te weten dat een substantieel deel van de gemeentes via hun inkoop stuurt op een soepele overgang. “Sturen via de inkoop is natuurlijk niet de enige manier om doorlopende ondersteuning voor jongvolwassenen te realiseren. Afspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoren voor een soepele overgang naar zorg uit de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg is ook nodig. We hebben nog geen zicht op hoeveel gemeenten dat soort afspraken hebben gemaakt. Deze cijfers geven echter wel aan dat de ambities van gemeenten vertaald worden in beleid, aldus Marjolein.

Ook interessant om te lezen