Jongeren en ouders hebben behoefte aan betrouwbare en toegankelijke Groep jongeren alternatiefinformatie over opgroeien en opvoeden in de leeftijdsfase van 16-27 jaar. Met verschillende partners maken we betrouwbare informatie beter beschikbaar.

Meer weten? Kijk dan ook op:


Actueel

Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering beter in beeld

Jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel zijn kwetsbaar in hun overgang naar volwassenheid. Ze kunnen, zowel voor als na hun 18e jaar, problemen hebben met onderwijs, werk, inkomen, justitie en de wijze waarop de zorg georganiseerd is.

Bij een deel van deze jongeren is sprake van een verstandelijke beperking of psychische problematiek. Om te voorkomen dat deze jongeren tussen wal en schip vallen, is het van belang om samen met hen vroegtijdig een realistisch toekomstperspectief te maken. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek 'Beter in beeld. Jongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering', uitgevoerd door het Nederlands jeugdinstituut in nauwe samenwerking met gemeenten, professionals en ervaringsdeskundige jongeren.

Meer zicht op (behoeften) doelgroep

Doel van dit onderzoek is gemeenten en praktijkprofessionals meer zicht te geven op deze relatief kleine groep jongeren en de ondersteuning die zij (voor en) na hun 18e kunnen gebruiken. Bij het bereiken van deze leeftijd stopt immers de maatregel en daarmee ook de (verplichte) jeugdhulp. De onderzoekers pleiten voor maximale inzet op vrijwillige hulp en ondersteuning. Tegelijkertijd constateren zij dat verplichte hulp of een beschermingsmaatregel na 18 jaar in sommige situaties beter kan bijdragen aan een veilige en kansrijke ontwikkeling naar volwassenheid, maar dat professionals niet altijd weten welke mogelijkheden er zijn.

Kloof overbruggen

Het onderzoek benadrukt bovendien het belang van ouderbetrokkenheid en een positief netwerk ruim voor het 18e jaar, evenals de noodzaak van een integrale aanpak waarbij voor alle betrokkenen (gemeenten, school, zorgaanbieders en politie) een verantwoordelijkheid is weggelegd. De conclusies van dit onderzoek bevestigen eerdere inzichten opgedaan inĀ de landelijke Aanpak 16-27. Uit de interviews met ervaringsdeskundigen, professionals en gemeenten blijkt er echter nog een kloof te overbruggen tussen weten en toegerust zijn om daar daadwerkelijk naar te kunnen handelen.