U vindt hier komende bijeenkomsten rondom de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar. 


Integrale specialistische jeugdhulp

29 januari 2019, Utrecht

Kinderen moeten goede kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Wanneer zij te maken hebben met problematiek waarvoor zij jeugdhulp ontvangen, is het essentieel dat zorg en onderwijs goed op elkaar worden afgestemd. Loopt u als professional aan tegen knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit werkcafé.

Kosten: Gratis


LVB

31 januari, Utrecht

Het congres over staat in het teken van risicogedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Aan bod komen risico- en beschermende factoren en het voorkomen van van verslaving, daderschap, slachtofferschap, loverboyproblematiek en grensoverschrijdend gedrag. Verder aandacht voor het bespreken van deze thema's met mensen met een lvb.

Kosten: 295 euro (excl. BTW)


Gesloten jeugdhulp in de praktijk

4 februari 2019, Veenendaal

Op deze praktijkdag wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat er binnen de gesloten jeugdhulp gebeurt, hoe een behandeling wordt vormgegeven, wie er bij worden betrokken, op welke wijze de jeugdige zelf participeert in dit proces en hoe deze wordt voorbereid op terugkeer in de samenleving. Dat gebeurt met professionals die betrokken zijn bij een gesloten plaatsing, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Kosten: 395 euro (Incl. BTW)


Jongeren en seksueel geweld

6 februari 2019, Driebergen

Op het congres delen sprekers uit praktijk en wetenschap de laatste inzichten rond het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Met aandacht voor onder meer cultuursensitieve hulpverlening, de risico's van sociale media, jonge daders, de invloed van alcohol op seksueel gedrag en de verschillen in de aanpak voor meisjes en jongens.

Kosten: 375 euro (Incl. BTW)


Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27

12 februari 2019, Utrecht

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren een werksessie over het bieden van maatwerk vanuit de Participatiewet aan jongeren tussen 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk, opleiding of een andere dagbesteding. Daarbij staan de scholingsplicht en de 4 weken zoektermijn centraal. Ook onderzoekt u samen wat nodig is om ondersteuning op maat te bieden voor de jongeren en wat u kunt doen om dit te realiseren. Aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en voorbeelden uit de praktijk ontrafelt u wat nodig is en welke kennis en ervaring van belang is.

Kosten: Gratis


Continuïteit van zorg en ondersteuning voor Amsterdamse jongeren met een LVB

14 februari 2019, Amsterdam

De Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB18+ organiseren in samenwerking met gemeente Amsterdam een netwerkbijeenkomst met het thema Continuïteit van zorg en ondersteuning voor Amsterdamse jongeren met een LVB.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de knelpunten in de praktijk, maar kijken we vooral naar hoe je als professional kan bijdragen aan een soepele(re) overgang naar volwassenheid. We bespreken methoden en handvatten ter ondersteuning van de professional en de cliënt, die gebruikt kunnen worden om de overgang naar volwassenheid goed te begeleiden. Samenwerking met de jongere, de betrokkenen om de jongere heen en partners binnen de keten is hierin één van de uitgangspunten.

Kosten: Gratis


Masterclasses Jongerenparticipatie in onderzoek

8 maart 2019 en 22 maart 2019, Utrecht

Op vrijdag 8 en vrijdag 22 maart 2019 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) en Esther Peeters twee masterclasses over jongerenparticipatie in onderzoek. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. 


Symposium Ondersteunen van kwetsbare jongeren

21 maart, Rotterdam

Op donderdag 21 maart 2019 organiseert het Erasmus Urban Youth Lab in de Machinist in Rotterdam een symposium over ondersteuning van kwetsbare jongeren. Om te voorkomen dat deze jongeren sociaal uitgesloten raken en niet meer participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning in de vorm van jeugdhulp, het Jongerenloket of een mentorprogramma.

Kosten: Gratis