U vindt hier komende bijeenkomsten rondom de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar. 


Expertmeeting Informele steun voor jongvolwassenen

13 november 2018, Utrecht

Op dinsdagmiddag 13 november van 14.00 tot 17.00 uur, organiseert het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Movisie een bijeenkomst voor gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met de volgende vragen aan de slag: 

  • Hoe kunt u als gemeente in samenwerking met zorgaanbieders informele steun stimuleren? Aan welke knoppen kun je draaien?
  • Hoe zorgt u dat hulpverleners oog hebben voor informele steun voor jongvolwassenen?
  • Hoe kan het netwerk van een cliënt optimaal worden ingezet?

Het doel van deze bijeenkomst is om kennis en praktijkervaringen hierover uit te wisselen. Hierbij kunt u denken aan mentor/maatjes-projecten maar ook alle andere initiatieven, die met informele zorg te maken hebben, kunnen worden ingebracht.

Kosten: gratis


Mulock Houwer-lezing 2018 over pleegzorg

15 november 2018, Leiden

Op donderdag 15 november 2018 vindt de achtste Mulock Houwer-lezing plaats. Dit jaar verzorgt Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout, deze lezing met als thema pleegzorg: gedeeld opvoederschap.

Kosten: Gratis


LVB in het sociaal domein

28 november 2018, Ede

De dag draait om ondersteuning in het sociale domein van kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Aan de orde komt onder meer het herkennen van een lichte verstandelijke beperking en de impact ervan op het dagelijks leven. Ook is er aandacht voor ethische afwegingen rond keuzevrijheid, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid.

Kosten: 349 euro (exclusief BTW)


Jongerenwerk voorkomt zorg?!

12 december 2018, Tilburg

Hoe draagt jongerenwerk bij aan het voorkomen van zorg? En helpt het jongerenwerk kwetsbare jongeren om hun talenten te ontplooien? Op dit congres komt aan bod hoe het jongerenwerk in Vlaanderen zich positioneert. Maar de focus ligt op het jongerenwerk in Nederland, vooral op de huidige functies en taken ervan als onderdeel van lokaal beleid rond jeugdhulp, veiligheid en onderwijs.

Kosten: 100 euro (incl. BTW)


Bouwen aan een (betere) toegang voor jeugdhulp

13 december 2018, Tilburg

Op dit middagsymposium worden de uitkomsten gedeeld van een driejarig onderzoek naar de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp vanuit het perspectief van professionals én beleidsmakers. Welke afwegingen maken jeugdprofessionals wanneer zij samen met ouders en kinderen beslissen over de inzet van passende hulp? Wat is de gewenste outcome van jeugdhulp? En welke beleidskeuzes helpen om de transformatie waar te maken?

Kosten: Gratis


Jonge veelplegers

18 december 2018, Utrecht

Jonge veelplegers blijken voortdurend af te wegen of ze zullen stoppen of doorgaan. De strafrechtelijke reactie moet daar doordacht op inspelen, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de veelpleger zich bevindt. De Amsterdamse Top600- en de Utrechtse TopX-aanpak komen op dit congres aan de orde, plus vergelijkbare buitenlandse initiatieven. Er worden beleidsvoorstellen gedaan en daar wordt vanuit verschillende invalshoeken op gereageerd. Verder wordt het nieuwste boek van Ido Weijers (UU) gepresenteerd, over stoppen met criminaliteit door jonge veelplegers.

Kosten: 297 euro (excl. BTW)


Praten met pubers

15 januari 2019, Eindhoven

Jaarlijks congres over praten met pubers en adolescenten voor professionals uit de jeugdhulp en jeugdzorg, ggz en onderwijs. Met dit jaar het thema Praten over pubergedrag. Onder meer groepsdruk, jongeren met een lvb, niet-westerse pubers en adolescenten en hun ouders, ADHD en verslaving bij pubers komen aan bod.

Kosten: 295 euro (excl. BTW)