U vindt hier komende bijeenkomsten rondom de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar. 


Divosa Voorjaarscongres 2019: 'It kin wol!'

23 mei 2019, Leeuwarden

Jongeren helpen in het sociaal domein betekent de handen ineen slaan: écht integraal werken. It kin wol! Het kan wél. Hoe? Kom naar het congres voor de nieuwste inzichten en een flinke dosis inspiratie van sprekers zoals psychiater-filosoof Damiaan Denys, schrijver Wouter Hart en hoogleraar Tineke Abma. Mét verdiepende sessies over de Aanpak 16-27. 


Symposium LVB en schoolverzuim

23 mei 2019, Leiden

Werk je op een school met vmbo- of mbo-leerlingen? Of ben je vanuit leerplicht, RMC of het wijkteam/JGT betrokken bij deze leerlingen? Dan werk je soms óók met jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wil je meer weten over wat een LVB inhoudt? En waarom kennis hiervan en passende ondersteuning belangrijk zijn om schoolverzuim tegen te gaan? Kom dan naar het symposium!


Regiobijeenkomst Toekomstgericht werken met jongeren

13 juni - Zwolle
18 juni - Utrecht
20 juni - Den Bosch

Ben jij ook bezig met het toekomstgericht ondersteunen van jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie bij hun overgang naar zelfstandigheid? Wil je meer handvatten hoe dat met alle betrokken partners aan te pakken, wie welke rol heeft en hoe je kan beginnen? Reserveer dan één van de regiobijeenkomsten in je agenda georganiseerd door Landelijke Aanpak 16-27 met medewerking van NJi, Movisie en het Ministerie.