U vindt hier komende bijeenkomsten rondom de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar. 


Kennis- en praktijkweek Contracteren in het sociaal domein

17-21 september 2018, Utrecht

Altijd al meer willen weten over inkoop in het sociaal domein? Tijdens de Kennis- en praktijkweek Contracteren in het sociaal domein komen onderwerpen als inkoop, beleidsvorming, uitvoering en theorie ruim aanbod. De Kennis- en praktijkweek is voor alle beleidsmedewerkers, inkopers en zorgaanbieders in het sociaal domein. U kunt zowel individueel als in groepsverband deelnemen aan een onderdeel, de gehele dag of gehele week. 

Kosten: gratis


Van 18- naar 18+

20 september 2018, Amsterdam

Tijdens deze studiedag komen verschillende onderwerpen rondom de zelfredzaamheid van jongeren die uit de jeugdhulp komen. Wat zijn de recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de hersenontwikkeling van adolescenten? Hoe ziet de overgang naar zelfstandigheid er uit voor minder zelfredzame jongeren?

Kosten: 340 euro (inclusief BTW)


Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten

10 oktober 2018, Breda

Hoe herken je persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten? Bij het stellen van de diagnose bij jongeren is sprake van veel terughoudendheid. Op deze studiedag wordt, aan de hand van een korte presentatie en de meest recente literatuur, aandacht besteed aan het herkennen en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast staat de dag staat in het teken van praktische oefeningen.

Kosten: 375 euro (inclusief BTW)


Voor de Jeugd Dag

5 november 2018, Amsterdam

De Voor de Jeugd Dag staat deze keer in het teken van thema 'Merkbaar beter voor de jeugd!'. De drie landelijke programma’s van VWS 'Zorg voor Jeugd', 'Kansrijke Start' en 'Geweld hoort nergens thuis’, staan centraal. In de diverse paviljoens en op het Jeugdplein zie je ze terugkomen. Overal zijn inspirerende voorbeelden te zien en te horen hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en meedoen.


Mulock Houwer-lezing 2018 over pleegzorg

15 november 2018, Leiden

Op donderdag 15 november 2018 vindt de achtste Mulock Houwer-lezing plaats. Dit jaar verzorgt Annet van Zon, bestuurder van jeugdzorgorganisatie Entrea Lindenhout, deze lezing met als thema pleegzorg: gedeeld opvoederschap.

Kosten: Gratis


LVB in het sociaal domein

28 november 2018, Ede

De dag draait om ondersteuning in het sociale domein van kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Aan de orde komt onder meer het herkennen van een lichte verstandelijke beperking en de impact ervan op het dagelijks leven. Ook is er aandacht voor ethische afwegingen rond keuzevrijheid, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid.

Kosten: 349 euro (exclusief BTW)