U vindt hier komende bijeenkomsten rondom de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar. 


 

OplossingenLab: Zorg en onderwijs voor leerlingen, hoe te organiseren en te financieren?

30 mei 2018, Utrecht
Voor iedereen die betrokken is bij zorg in onderwijs aan leerlingen met verstandelijke/meervoudige beperkingen

Werkt u in of samen met scholen voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen en wilt u van andere regio’s leren? Het Nederlands Jeugdinstituut, LECSO en de VGN nodigen u van harte uit voor het OplossingenLab, waar we met verschillende vraagstukken aan de slag rondom het organiseren en financieren van zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen. Daarbij delen we ter inspiratie voorbeelden van oplossingen en wisselen we tips en trucs met elkaar uit over bijvoorbeeld uitvoering, contact met ouders en leerlingen, organisatie, financiering, beleid en samenwerking.

Datum: Woensdag 30 mei 2018 van 14:00 tot 17:00 uur
Locatie: Utrecht


Landelijke Actieweek Thuiszitters

1 tot 8 juni 2018
Voor iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg, jeugdhulp, het onderwijs of bij gemeenten

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijdens deze landelijk actieweek vinden diverse activiteiten plaats rondm dit onderwerp, waaronder de Thuisziterstop, workshop Methodische Aanpak Schoolverzuim en de Landelijke maatwerkbijeenkomst onderwijs en zorg.

Datum: Van1 tot 8 juni 2018
Locatie: Diverse locaties


Conferentie Breng ‘de basis op orde’ en voorkom dakloosheid onder jongeren!

6 juni 2018, Amsterdam
Voor manager en bestuurders in de jeugdzorg en jeugdhulp

Met preventie in plaats van symptoombestrijding kunnen gemeenten miljoenen besparen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wat werkt nou echt om te voorkomen dat jongeren dak- en thuisloos worden? Wat is de zin en onzin van een startkwalificatie en wat is er nodig voor een kansrijke toekomst?

Dit, en veel meer, komt aan bod tijdens de landelijke conferentie van Kansfonds en Stichting Zwerfjongeren Nederland over zwerfjongeren ‘Breng de basis op orde’. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  

Programma
In zes workshops bespreken experts, onderzoekers en ervaringsdeskundige jongeren samen met u kansen, aandachtspunten en vernieuwende oplossingen. ’s Middags bieden jongeren staatssecretaris Paul Blokhuis het manifest ‘Breng de basis op orde’ aan, in aanwezigheid van Koningin Máxima. Professor Derk Loorbach, de staatssecretaris,  Ali Rabarison, directeur beleid inclusieve samenleving van de VNG en de jongeren gaan vervolgens in discussie over het manifest.

Datum:  Woensdag 6 juni 2018 van 12.30 tot 17:00 uur
Locatie:
 Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Aanmelden: Stuur een e-mail naar info@zwerfjongeren.nl. U ontvangt dan een link met meer informatie en voor uw definitieve aanmelding.


Parels van Drenthe 2.0

7 juni 2018, Assen

Voor bestuurders, ambtenaren, beleidsmedewerkers, jeugdhulpverleners, huisartsen, wijkagenten en mentoren.

Aan de hand van workshops, presentaties en informatiestands krijgt u een kijkje in de keuken van Drenthe. Wat bieden de gemeenten in samenwerking met lokale vrijwillige projecten en wat is de kracht van die preventieve programma's voor jongeren?

We laten zien hoe vrijwilligers uit de provincie Drenthe jongeren in het voorliggend veld helpen bij hun ontwikkeling op het gebied van praktische schoolse- of sociaal emotionele vaardigheden, hun identiteit en talentontwikkeling. Deze programma's werken vaak preventief, ze vergroten het zelfvertrouwen en oplossend vermogen van jongeren. Daarmee kunnen ze regelmatig voorkomen dat zwaardere hulp nodig is. 

De programma’s zijn gratis en vrij toegankelijk, hebben een langdurig effect en kunnen ook parallel worden ingezet.

Datum: 7 juni 2018  van 13:00 tot 17:30 uur
Locatie: Provinciehuis Drenthe, Assen
Toegang is gratis


Thuiszitterscongres

28 juni 2018, Bussum

Voor medewerkers van gemeenten en onderwijs, jeugdzorgmedewerkers, ouders en anderen die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.

De thuiszittersproblematiek staat de afgelopen jaren steeds meer op de agenda. Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Tijdens het Thuiszitterscongres bespreken we hoe we samen het aantal thuiszitters terugdringen, wat ervoor nodig is om écht in beweging te komen en welke acties en aanpassingen er nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

Programma

Het programma bestaat uit vier lezingen. Daarnaast kunt u in twee deelsessierondes verschillende workshops volgen die diverse trajecten en thema’s laten zien. U ziet wat dit aanbod biedt aan oplossingen, maar ook waar de hiaten liggen.

Datum: 28 juni 2018
Locatie: Spant!,Bussum


Van 18- naar 18+

20 september 2018, Amsterdam

Tijdens deze studiedag komen verschillende onderwerpen rondom de zelfredzaamheid van jongeren die uit de jeugdhulp komen. Wat zijn de recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de hersenontwikkeling van adolescenten? Hoe ziet de overgang naar zelfstandigheid er uit voor minder zelfredzame jongeren?

Datum: 20 september, 2018
Plaats: Amsterdam
Kosten: 340 euro (inclusief BTW)