Logo Nederlands Jeugdinstituut        vng        Movisie logo rgb   

2016 Divosa logo voor elektronische publicaties sRGB WebOranje                   logoIngrado                 logo expex

Het streven naar één sociaal domein geldt ook voor ons. Vanuit de eigen expertise werken de kennisinstituten, landelijke verenigingen en gemeenten samen binnen de Aanpak 16-27. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen we hen in hun weg naar volwassenheid.

Samen weten we meer en bereiken we meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren.

De uitdaging

Circa 15% van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar is kwetsbaar doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Het kan gaan om schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, geen werk, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Vaak is het een combinatie van meerdere aspecten. Met 18 jaar verandert er veel voor hen. Van de ‘beschermende’ omgeving van school en jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, belanden zij in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatiewet.

Integrale aanpak 16-27

Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een integrale aanpak nodig. Een aanpak van gemeenten en partners op verschillende leefgebieden: onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

De rol van gemeenten hierin is groot. Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor jongeren en hun verzorgers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor een ononderbroken pad naar volwassenheid. Zij bieden professionals de ruimte om jongeren op alle leefdomeinen daarbij te helpen. Dat vraagt om ontschotting en samenwerking in het sociaal domein. Gemeenten zijn daar nu mee aan de slag. Voor professionals in het sociale domein ligt de uitdaging in het integraal werken op alle levensgebieden. met het vizier gericht op de toekomst van de jongere. Een toekomst die verder reikt dan het 18e levensjaar.