Heeft u een vraag, opmerking of aanvulling? Stuur een mail naar 16-27@nji.nl. Wij streven ernaar uw mail binnen vijf werkdagen te beantwoorden.


Vraag en antwoord: kostendelersnorm bij tijdelijk verblijf

Een jongere van 23 jaar heeft tijdelijk in het buitenland gewoond, is zwanger en keert terug naar Nederland. Ze heeft geen inkomsten en gaat tijdelijk bij haar moeder wonen. Haar moeder ontvangt een bijstandsuitkering. De gemeente kort de bijstandsuitkering van haar moeder op grond van de kostendelersnorm. Haar moeder overweegt haar nu uit huis te zetten. Had de gemeente een uitzondering kunnen maken op het toepassen van de kostendelersnorm?


Vraag en antwoord: jeugdreclassering en jeugd-ggz

Een jongere is 19 jaar en de gecertificeerde instelling die de jeugdreclasseringsmaatregel wil ggz hulp inzetten voor deze jongere. De gemeente stelt dat de ziektekostenverzekering de ggz hulp moet vergoeden, omdat deze voorliggend is op de Jeugdwet. Klopt dit?


Vraag en antwoord: jeugdreclassering 

Een jongere wordt bij een gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdreclassering aangemeld, omdat deze GI in het rechterlijke vonnis is opgenomen. De gemeente heeft afwijzend gereageerd, omdat deze GI niet door de gemeente is gecontracteerd. Kan de GI inzet van de jeugdreclassering bij de gemeente afdwingen, ook als zij niet door de gemeente is gecontracteerd?


Vraag en antwoord: medisch dossier

Wat doe je als je 23 bent, je geen contact hebt met je ouders of verzorgers en je je zorgen maakt over jouw medische gegevens als je onverhoopt in het ziekenhuis belandt?