Hier vindt u informatie, tips en tools voor professionals over de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie, zoals de handreiking voor professionals, het maken van een toekomstplan met jongeren, en leest u over hoe het buitenland deze jongeren ondersteunt.

Meer informatie

De Arrangementenwaaier helpt bij het vormgeven van de transformatie. Deze helpt beleidsprofessionals en professionals in de uitvoering integraal te werken. Ook sluit de waaier aan bij de leefwereld en behoefte van burgers en professionals.