Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet in staat zijn om zelfstandig en met steun van hun eigen netwerk volwassen te worden, hebben speciale aandacht en ondersteuning nodig. De professionals spelen daarbij een zeer belangrijke rol.

Hier vindt u kennis, tools en voorbeelden van en voor professionals om samen met gemeenten en jongeren doorlopende ondersteuning te regelen, waaronder:


Actueel

Silhouetten klein

Grip op jeugdbeleid begint met zicht op de jeugdsector

Om meer grip op de jeugdzorg te krijgen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met gemeenten praatplaten ontwikkeld die laten zien welke voorzieningen en wetten een rol kunnen spelen in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Professionals en beleidsmakers zien in één oogopslag welke inspanningen en activiteiten helpen om snel hulp op maat bieden.


Participatiescan

Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van minder zelfredzame jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan. De tool biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers, tips en trucs om deze jongvolwassenen succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.


Spirit

Verborgen Oplossingen: uithuisplaatsing voorkomen

Spirit ontwikkelde een werkwijze om gedwongen uithuisplaatsingen te voorkomen en te verminderen. Hierin staat de oplossing die wordt geformuleerd door het gezin centraal. De werkwijze heeft bijgedragen aan het verminderen van de vraag naar jeugdhulp met verblijf en de duur daarvan. Met de werkwijze kan dus ook veel geld bespaard worden, omdat het een beroep op duurdere vormen van jeugdzorg kan verminderen. 


Arrangementenwaaier

De Arrangementenwaaier helpt bij het vormgeven van de transformatie. Deze helpt beleidsprofessionals en professionals in de uitvoering integraal te werken. Ook sluit de waaier aan bij de leefwereld en behoefte van burgers en professionals.