Hier vindt u informatie over de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie voor professionals, zoals de handreiking voor professionals,  het toekomstplan en leest u over hoe het buitenland deze jongeren ondersteunt.

Meer informatie

De Arrangementenwaaier helpt bij het vormgeven van de transformatie. Deze helpt beleidsprofessionals en professionals in de uitvoering integraal te werken. Ook sluit de waaier aan bij de leefwereld en behoefte van burgers en professionals.