Toekomstplan klein

Het toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd, helpt om toekomstgericht en integraal te werken aan de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op de verschillende leefdomeinen:

  • wonen
  • school
  • werk
  • inkomen
  • vrienden
  • relaties
  • vrije tijd
  • zorg

Om een integrale aanpak te realiseren werken alle professionals die bij een jongere betrokken zijn met hetzelfde toekomstplan. Gemeenten kunnen hierop sturen door hier een bewuste keuze voor te maken.

Tips voor het werken met een toekomstplan

1. Zorg dat er één plan komt en maak dit leidend.
2. Begin zo vroeg mogelijk: als de jongere 16 jaar is of eerder.
3. Sluit altijd aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere.
4. Alle betrokkenen doen wat nodig is en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
5. Alle betrokkenen werken samen en in samenhang.
6. Leg de focus op werken, wonen, leren en zelfredzaamheid.
7. Laat de jongere en zijn toekomstplannen pas los als de jongere daaraan toe is. Stop dus niet bij 18 jaar!

Download de handreiking 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar' voor meer informatie.