Toekomstplan klein

Het toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd, helpt om toekomstgericht en integraal te werken aan de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op de verschillende leefdomeinen:

  • wonen
  • school
  • werk
  • inkomen
  • vrienden
  • relaties
  • vrije tijd
  • zorg

Om een integrale aanpak te realiseren werken alle professionals die bij een jongere betrokken zijn met hetzelfde toekomstplan. Gemeenten kunnen hierop sturen door hier een bewuste keuze voor te maken.

Tips voor het werken met een toekomstplan

1. Zorg dat er één plan komt en maak dit leidend.
2. Begin zo vroeg mogelijk: als de jongere 16 jaar is of eerder.
3. Sluit altijd aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere.
4. Alle betrokkenen doen wat nodig is en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
5. Alle betrokkenen werken samen en in samenhang.
6. Leg de focus op werken, wonen, leren en zelfredzaamheid.
7. Laat de jongere en zijn toekomstplannen pas los als de jongere daaraan toe is. Stop dus niet bij 18 jaar!

Download de handreiking 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar' voor meer informatie.


Voorbeelden Toekomstplannen

Als u in de regio gaat werken met een toekomstplan, dan is het handig om te weten wat er al is. In de praktijk is er behoefte aan een overzicht van werkbare tools en voorbeelden. Er zijn namelijk al veel goede voorbeelden en formats, u hoeft niet altijd iets nieuws te ontwerpen. Hieronder een aantal voorbeelden van formats van toekomstplannen en websites of apps die jongeren informeren over wat ze te wachten staat als ze achttien jaar worden.

Samen1plan

Samen1Plan.nl is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere professionals betrokkenen zijn. Op de beveiligde website delen cliënt of gezin, hulpverleners en eventueel personen uit het sociale netwerk doelen, acties, voortgang en agenda. Een gezamenlijk plan staat centraal, waarbij de rollen helder worden verdeeld. Samen1Plan.nl maakt het gemakkelijker om samen de lijn vast te houden, samen te werken en af te stemmen.

Lees meer op Samen1Plan.nl

MijnPad

MijnPad ondersteunt jongeren bij het maken van keuzes ten aanzien van hun leven en toekomst. MijnPad helpt hen om overzicht te krijgen en om een stappen- en actieplan te maken. Hulpverleners bieden MijnPad aan jongeren aan. De hulpverlener geeft de jongere een leidende rol en ondersteunt hem of haar om zelf tot antwoorden te komen. Jongeren kunnen er ook voor kiezen om MijnPad zelfstandig in te vullen of met iemand uit hun eigen netwerk. MijnPad is ontwikkeld door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met jongeren en professionals van Horizon Jeugdzorg & Onderwijs en Cardea.

Lees meer op Mijnpad.hr.nl

Mijn Werkblad

Met Mijn Werkblad kan een werkzoekende jongere voor zichzelf overzicht creëren bij het zoeken naar mogelijkheden. Dit doet hij of zij samen met de mensen om zich heen. Het werkblad zorgt voor aanknopingspunten bij het verkennen, bespreken en bedenken hoe je verder kunt komen. De klantmanager is daarbij gids, ondersteuner en klankbord. Het werkblad biedt kansen om met de jongere ook andere leefdomeinen te bespreken, zoals wonen, financiën, familie en vrienden.

Lees meer op Divosa.nl

18TakeControl

Op de website 18takecontrol staat belangrijke informatie voor jongeren die 18 worden, in voor de jongeren begrijpelijke taal. Voor professionals heeft het Expertisecentrum William Schrikker een praktische methodiek met visuele tools ontwikkeld, die zij ook in kunnen zetten als jongeren een licht verstandelijke beperking hebben, al problemen hadden of gedwongen hulp kregen. Met de map van 18TakeControl kan de jongere zelf, geholpen door professionals of verzorgers, gericht toewerken naar een zelfstandig bestaan na de achttiende verjaardag. De map maakt onderdeel uit van Krachtplan 18+, een methodiek die jeugdhulpverleners concrete handvatten biedt om jongeren tijdig en in samenwerking voor te bereiden op het leven vanaf hun 18e.

Lees meer op 18takecontrol.nl
Lees meer over Krachtplan 18+

KR8!

Kr8! is een magazine voor jongeren van 16 tot 25 jaar met meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting zelfstandig wonen. Het helpt jongeren hun eigen kracht te ontdekken. Wat zijn de dingen waar zij goed in zijn en energie van krijgen? Kr8! helpt hen na te denken over hun toekomst en behandelt de acht zaken die iedereen op orde moet hebben om zelfstandig te kunnen leven: gezondheid, veiligheid, geld en administratie, wonen, familie en gezin, werken en leren, vrienden en vrije tijd, maatschappij en cultuur. Kr8! past bij de begeleidingsmethode 8-fasenmodel en heeft een aparte toelichting voor begeleiders.

Lees meer op Movisie.nl

Training 'Ben jij er klaar voor?!'

Jongeren die 18 jaar worden en binnenkort op zichzelf gaan wonen hebben heel wat zaken te regelen. De jongerenraad van Cardea weet uit ervaring dat dat veel stress op kan leveren. Daarom hebben zij de training ‘Ben jij er klaar voor?!’ ontwikkeld en deze in samenwerking met Kinderperspectief vormgegeven. Doel van de training is om stil te staan bij wat er praktisch bij komt kijken als je binnenkort op jezelf gaat wonen. Het is een aanvulling op het reguliere zorgaanbod en bedoeld om jongeren en hun begeleiders te informeren, activeren en aan het denken te zetten over hun plek in het proces naar zelfstandigheid. De training is interactief, confronterend en enthousiasmerend.

Lees meer op Benjijerklaarvoor.nl

Quli

Met Quli kunnen cliënten hun zorgbehoeften delen en managen, en kunnen zorgverleners deze eenvoudig volgen en hulp bieden. Hierdoor worden patiënten en cliënten zelfstandiger, komen professionals in actie als het nodig is en krijgen mensen die extra aandacht verdienen dit ook. Quli is ook als app beschikbaar.

Lees meer Quli.nl

Zelfredzaamheid-Matrix (Jeugd)

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. Het instrument is bruikbaar bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, ontstaat inzicht in de vooruitgang die is geboekt. Op dit moment wordt de ZRM speciaal voor jongeren ontwikkeld. Zodra deze gereed is, wordt dat op de website bekend gemaakt.

Lees meer op Zelfredzaamheidmatrix.nl

Kwikstart

Kwikstart is niet direct een toekomstplan, maar biedt wel een handig overzicht van alles wat je te doen staat als je 18 jaar wordt, op alle leefdomeinen. Kwikstart is ook als app beschikbaar.

Lees meer op Kwikstart.nl

Plan18

Op Plan18 vind je een verzameling van dingen die je als jongere allemaal geregeld moet hebben of misschien nog moet regelen. Je vindt er ook een checklist om bij te houden wat al geregeld is en wat je nog moet doen. Ook professionals, gemeenten en scholen vinden er informatie over de mogelijkheden van Plan18.

Lees meer op Plan18.nl

Interventie VertrekTraining

De VertrekTraining is een individuele training van tien weken waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTraining kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De benadering is kracht- en oplossingsgericht. Het uiteindelijke doel van de VertrekTraining is het bevorderen van zelfstandige deelname aan de samenleving.

Lees meer op Movisie.nl