Met het toekomstplan kun je integraal en toekomstgericht werken aan doorlopende ondersteuning van jongeren. Integraal werken is noodzakelijk, bij jongeren spelen tenslotte meerdere veranderingen op verschillende levensgebieden.

Samen optrekken Samen optrekken met een focus op de toekomst is belangrijk. Het helpt jongeren zich voor te bereiden op hun toekomst en hun zelfredzaamheid te vergroten. Het helpt ook professionals in het tijdig en samen met de jongere regelen van ondersteuning die ook na het 18e jaar doorloopt en aan blijft sluiten bij het perspectief van de jongere.

Tips

1. Zorg dat er één plan komt en maak dit leidend.
2. Begin zo vroeg mogelijk: als de jongere 16 jaar is of eerder.
3. Sluit altijd aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere.
4. Alle betrokkenen doen wat nodig is en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.
5. Alle betrokkenen werken samen en in samenhang.
6. Leg de focus op werken, wonen, leren en zelfredzaamheid.
7. Laat de jongere en zijn toekomstplannen pas los als de jongere daaraan toe is. Stop dus niet bij 18 jaar!

Ga naar de handreiking 'Samenwerken aan de toekomst van jongeren: 16-27 jaar' voor meer informatie.