Groep jongeren klein

Om jongvolwassenen in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid, is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. In dat kader is de Toolkit 16-27 ontwikkeld voor gemeenten en professionals. De toolkit biedt praktische informatie zoals persona's jongeren, stappenplannen, het
toekomstplan en praktijkvoorbeelden.


Handreikingen voor gemeenten en professionals

De twee handreikingen voor gemeenten en professionals die als bijlage zijn opgenomen in de Toolkit 16-27, hebben we ook als losse publicaties beschikbaar gemaakt.