Groep jongeren klein

Voor veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Om deze jongvolwassenen te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

In dat kader is de Toolkit 16-27 ontwikkeld voor gemeenten en professionals. De toolkit biedt praktische informatie zoals persona's jongeren, stappenplannen, het toekomstplan en praktijkvoorbeelden.

Download de Toolkit 16-27

Printvriendelijk

De Toolkit 16-27 is een digitale tool met informatie en tips over de ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities. Toch kan het soms handig zijn het een en ander uit te printen. We hebben de toolkit dan ook printvriendelijk gemaakt en beschikbaar gesteld.

Bekijk de printvriendelijke documenten uit de Toolkit 16-27

Achtergrond

In de levensfase 16 tot 27 jaar verandert er veel voor jongeren. Ze gaan zelfstandig wonen, hun eigen geld verdienen en steeds meer beslissingen zelf nemen. De meeste jongeren leren dit vanzelf, met hulp van ouders en omgeving. Er is echter een groep van circa 15% jongeren die in meer of mindere mate kwetsbaar is en extra ondersteuning nodig heeft op de weg naar volwassenheid. De werkwijze van organisaties, maar ook verkokering van wetten en systemen, sluiten niet aan bij de alledaagse werkelijkheid van deze jongeren. Leren, werken, zelfstandig wonen, sociale relaties en werken aan zelfredzaamheid gaat voor deze jongeren niet altijd vanzelf.

Integraal en toekomstgericht

Om deze jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.  In de Toolkit 16-27 vinden gemeenten én professionals informatie en tips om samen een integrale en toekomstgerichte aanpak te ontwikkelen waardoor jongeren in een kwetsbare positie betere kansen krijgen op weg naar zelfstandigheid. In de Toolkit zijn stappenplannen opgenomen voor respectievelijk gemeenten en professionals, achtergrondinformatie over de jongeren om wie het gaat, voorbeelden uit de praktijk, een wettenschema en praktische tips.

Niet nieuw

Het probleem van jongeren die struikelen op weg naar volwassenheid is niet nieuw. Nieuw is wel het besef dat deze hardnekkige problematiek alleen opgelost kan worden als we anders naar het vraagstuk kijken en met alle betrokkenen: jongeren, gemeenten, werkgevers, onderwijs, jeugdhulp, leerplicht, woningbouwcorporaties, zorg en rijksoverheid samen komen tot nieuwe oplossingen. Door de decentralisaties hebben gemeenten veel meer dan voorheen de mogelijkheid om hiervoor een integrale aanpak te ontwikkelen door te sturen op ontschotting en samenwerking.

Startpagina groot