2BE! — meer kansen voor jongeren in Noord-Groningen

Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Werk & inkomen
Zorg

Tip

2BE! in het kort

  • Jongeren volgen een programma van 10 tot 12 weken, met sport en bewegen als middel. Drie dagdelen per week volgen jongeren verschillende workshops, gericht op onder meer samenwerken, zelfvertrouwen, grenzen verleggen, omgaan met teleurstellingen, sociale vaardigheden, normen en waarden, en werknemersvaardigheden. Ieder dagdeel begint met een uur sporten. Gedurende de week krijgen jongeren individuele begeleiding van een coach of mentor.
  • Doelgroep zijn jongeren (16-27 jaar) in Delfzijl, Loppersum en Appingedam die op school dreigen uit te vallen, recent uitgevallen zijn of al lange tijd thuis zitten. Het belangrijkste criterium voor deelname is dat jongeren gemotiveerd zijn om een nieuwe start te maken in hun leven.
  • Het project is een initiatief van Sport4connect, in nauwe samenwerking met gemeenten, onderwijs (voortgezet onderwijs en mbo), RMC, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, Centrum voor Jeugd en Gezin, Werkplein, uitzendbureaus en werkgevers. De samenwerking is geformaliseerd in een stuurgroep.
  • Doel van het project is uitstroom naar school, werk of dagbesteding. Na afloop van het programma worden jongeren een paar maanden individueel begeleid door een mentor of maatje.
  • Het project is gestart in oktober 2018. In het eerste jaar hebben 29 jongeren deelgenomen, van wie een groot deel is uitgestroomd naar werk, een opleiding of passende hulpverlening.
  • Het programma wordt voor drie jaar gefinancierd door het Oranjefonds en een flink aantal andere subsidies en fondsen.
Jongeren Noord-Groningen

'Veel jongeren in het programma hebben nare ervaringen meegemaakt in hun opvoedingssituatie, of hebben een zetje nodig in hun leven', vertelt Janneke Hoogstra-Bos van Sport4connect. 'Ze hebben moeite met sociale vaardigheden, en moeten leren om succeservaringen op te doen. Nu zijn ze geneigd snel af te haken, hebben ze moeite met samenwerken, of denken ze dat ze niet goed genoeg zijn. Zelfvertrouwen is echt een probleem.'

Wie wil je zijn?

Na aanmelding is er met iedere jongere een uitgebreid intakegesprek, vertelt Janneke. 'Wie ben je, wat doe je en wat kun je? Maar ook: wie wil je zijn, en wat is je droom? We merken dat jongeren vanuit allerlei organisaties komen waar ze een stempel krijgen. Bij ons vinden ze het fijn dat ze kunnen praten over wie ze willen zijn en waar ze goed in zijn.'

Veel jongen hebben al uitgebreide ervaring in de hulpverlening. Toch zijn ze gemotiveerd om aan dit traject mee te doen. 'Wij bieden ze een groep die ze een paar keer per week zien, plus contactmomenten daaromheen. Met ons zijn ze de hele week in de weer. En het is een actief programma: de jongeren zitten weinig op een stoel.'

Peer-to-peer

Het programma biedt zowel een vaste structuur als ruimte voor individueel maatwerk. Als er dingen gebeuren in de groep, of er een hulpvraag opkomt, wordt het programma daarop aangepast, legt Janneke uit. 'Daarmee kunnen wij het verschil maken. Wij hebben geen procedures die we moeten volgen, maar sluiten aan bij de behoeften van de jongeren.'

Tegelijkertijd is het groepselement essentieel. 'Daardoor is er peer-to-peercontact. Wij geven een jongere advies, maar het is nog krachtiger als een andere jongere dat doet.' Er is daarom bewust gekozen om met een vaste groep een volledig programma te doorlopen, en niet een continue in- en uitstroom van jongeren te hebben. 'Aan het begin is iedereen even kwetsbaar. Alle jongeren hebben ellende meegemaakt en willen nu aan hun leven werken. Daarbij zien ze dat ze niet de enigen zijn met problemen. Zo creëren we een veilige basis voor deze jongeren om zichzelf te kunnen zijn en zich kwetsbaar op te stellen.'

Aan één tafel

Janneke benadrukt dat 2BE! vanaf het begin een gezamenlijk initiatief is. Ze is trots op de goede samenwerking met gemeenten en partijen vanuit onderwijs, werk, hulpverlening en welzijn. 'Als eerste ben ik met alle partners in gesprek gegaan. Willen jullie meedenken, zodat het ook van jullie wordt?'

De partners komen samen in de stuurgroep, waar alle belangrijke ontwikkelingen en beslissingen worden besproken. 'Het unieke is dat wij hen bij elkaar hebben gebracht. Ze kenden elkaar wel, maar hadden nog nooit met elkaar aan één tafel gezeten.'

Aanvulling

De samenwerking is belangrijk voor de aanmelding van jongeren, het uitvoeren van het programma én de uitstroom van jongeren. Voor de aanmelding investeert Janneke veel in het contact met de professionals die direct met jongeren werken. 'Ik ga langs de scholen, schuif aan bij teamoverleggen, en bel regelmatig met aanmelders. Ik stop veel tijd in de persoonlijke relatie, omdat ik zie dat het werkt.'

Tijdens het programma krijgt de aanmelder wekelijks een update over de jongere. Daarnaast leveren samenwerkingspartners bijdragen aan het programma. Zo geeft het uitzendbureau een workshop over het maken van een cv, en voert het kennismakingsgesprekken met jongeren die toe zijn aan een baantje. Ook schakelt Janneke soms een jongerenwerker in als ze geen contact krijgt met een jongere. 'We kijken altijd wie een goede ingang heeft bij een jongere, en hoe we daarin kunnen samenwerken. Zo proberen we een aanvulling te zijn op wat andere partijen al doen.'

Investering

De financiering van het Oranjefonds duurt drie jaar. Janneke is in gesprek met gemeenten en RMC over financiering voor een structurele voortgang van het project. 'In ons programma werken we met professionals die ervaring hebben met deze doelgroep. Dat kost gewoon geld, maar is een investering die veel oplevert. Kijk naar een jongere die uit de uitkering gaat: dat levert zoveel op.'

Gemeenten zijn positief over het project en de resultaten, ziet Janneke. 'Maar ze willen ook cijfers over wat het oplevert. We werken er hard aan om dat inzichtelijk te maken.' Ondertussen droomt ze van uitbreiding. 'In Delfzijl zitten we in het stationsgebouw. Het zou toch fantastisch zijn als we ook in een ander stationsgebouw met de jongeren daar kunnen gaan werken?'

Tip

Meer weten?

Of neem contact op met Janneke Hoogstra-Bos: janneke.bos@sport4connect.nl.