2e landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo: Met talent samenwerken

- , Congrescentrum het Spant, Bussum
Onderwijs
Werk & inkomen

Alle jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en uw mbo-entreeopleiding hebben talent. Dat talent is maatschappelijk waardevol en verdient het dus ook om tot volle ontwikkeling te komen, zodat deze jongeren uiteindelijk allemaal een succesvolle transitie van school naar werk kunnen maken. Op 17 juni wordt daarover een landelijke conferentie georganiseerd. Naast het boeiende plenaire programma is er in de deelsessies o.a. aandacht voor diverse subsidiemogelijkheden (techniekimpuls, ESF+), de do’s en don’ts van de flexibele kwalificatiestructuur, en de rol die een gemeente heeft.

Programma

In het plenaire deel wordt ingegaan op het belang van talentontwikkeling en samenwerking tussen allen die bij deze doelgroep zijn betrokken. In de deelsessies is er aandacht voor onder meer good practices, de rol van de gemeente, ESF-subsidies en de inzet van kwalificatiestructuur.

Een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor de overstap van deze jongeren van school naar werk en voor de samenwerking in de regio.

Deze dag is zeker ideaal als studiedag voor het gehele team! Er zijn:

  • informatieve bijdragen over het belang van loopbaanontwikkeling voor deze jongeren (Marinka Kuijpers) en over samenwerking in de regio vanuit het Platform passend onderwijs MBO Raad (Jack de Jong);
  • inspiratie over talent door Rahma El Mouden en door Ivo Mijland;
  • deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer diplomering / certificering, maatwerk, techniekimpuls, ESF-subsidie, etc.;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

Locatie

Congrescentrum het Spant, Bussum

Meer informatie en aanmelden

Kosten: 356,95 (inc. btw)

Meld je aan