Aanpak VSV en jongeren in een kwetsbare positie

Publicatie

Onderwijs

Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat de voortgang en ervaren effecten zijn van de beleidsaanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie, ook wel de ‘vervolgaanpak’ genoemd. 

Dit rapport heeft tot doel het landelijke beleid handvatten te geven om de aanpak van VSV en jongeren in een kwetsbare positie verder te optimaliseren.

Titel: Voortgangsonderzoek. Aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie
Jaar: 2019
Uitgevers: University of Groningen; U can act.
Type: Rapport
Pagina's: 118

Naar publicatie