Aandacht voor 16-27 in onderwijs aan toekomstige professionals

09-01-2020
Onderwijs

Voor de hbo-opleiding Pedagogiek en Social Work wordt gewerkt aan onderwijstoepassingen die kennis bieden over de ondersteuning aan jongvolwassenen. De kennis vanuit onderzoek, de praktijk en beleid vindt nog niet altijd de weg naar het onderwijs. Daarom is 'Plein 16-27: Landelijke Leergemeenschap Jongeren op Weg naar Volwassenheid' in het leven geroepen.

Frake Schermer is onderzoeker en docent bij de opleiding Social Work bij Hogeschool Inholland in Amsterdam en is als projectleider betrokken bij Plein 16-27. De leergemeenschap bestaat uit onderzoekers, docenten van hogescholen, praktijkprofessionals, maar ook jongeren en hun ouders. Het doel van de leergemeenschap is de kennis rondom de ondersteuning van jongeren tussen de 16 en 27 jaar een plek te geven in het onderwijs aan toekomstige professionals.

Inzichten beschikbaar maken voor hbo

Volgens Frake duurt het een tijdje voordat nieuwe inzichten uit onderzoek hun weg vinden naar het onderwijs. Vaak wordt het vertaald naar klassieke modules, zoals een boek. 'Hbo’s hebben ieder hun eigen didactische lijn, wat implementatie van een complete module lastig maakt. implementeren', zegt Frake. 'Met Plein 16-27 willen we al die inzichten uit onderzoek en praktijk beschikbaar maken voor hbo-opleidingen en daarvoor is dit tweejarig leergemeenschap in het leven geroepen.'

'In het voorjaar zijn we begonnen met fase 1. In deze fase zijn we inzichten uit casuïstiek en bestaand onderzoek gaan bundelen. Ook heb we een interviewtour gedaan langs verschillende hogescholen. We hebben docenten van de opleiding Pedagogiek en Social Work gevraagd of zij aandacht besteden aan dit thema en hoe eventueel onderwijsmateriaal eruit moet komen te zien.'

Begin 2020 organiseert de leergemeenschap een aantal spiegelgesprekken met studenten van hogescholen. ‘Naast praktijkkennis willen we ook weten we waar studenten van de hbo-opleidingen behoefte aan hebben zoals het onderwijsmateriaal. Tijdens de gesprekken gaan we deze inzichten spiegelen aan de studenten,’ vertelt Frake.

‘Vervolgens kijken we hoe we dit praktisch vorm gaan geven. We zijn op zoek naar materiaal die de hbo's kunnen inpassen in hun didactische leerlijnen. Uit gesprekken met docenten blijkt dat zij niet zitten te wachten op een lespakket met zeven trainingen. Zij hebben behoefte aan casuïstiek en praktijkvoorbeelden waarmee ze de theorie kunnen ondersteunen.'

Drie onderwijstoepassingen

De leergemeenschap wil uiteindelijk drie onderwijstoepassingen ontwikkelen. 'We denken nu aan drie niveaus', vertelt Frake. 'Onderwijstoepassingen op het niveau van wet- en regelgeving, op het niveau van organisaties en op het niveau van de interpersoonlijke relatie tussen de professional en de jongere. De invulling hiervan staat nog helemaal open. Er is zoveel kennis in heel Nederland maar een goed platform waar dat met elkaar gedeeld kan worden in het onderwijs, dat zou handig zijn.'

Luisteren naar jongeren

Frake hoopt dat de aandacht voor 16-27 in de praktijk nog meer vorm krijgt en dat er echt gewerkt wordt aan doorlopende ondersteuning, dus voorbij 18-/18+. 'Luister vooral ook naar de stem van jongeren en hun ouders en denk na over de bejegening van jongeren. Neem een stapje terug en luister waaraan zij behoefte hebben. Dat is ook echt naar voren gekomen uit de inzichten uit onderzoek en praktijk. Een jongere is niet alleen een cliënt, maar ook iemand met ervaring. Leer dus ook van die ervaring.'

Betrokken organisaties

De leergemeenschap wordt gevormd door: Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJa), Nederlands Jeugdinstituut, LOC en Stichting Alexander.

Meer informatie