Aanpak 16-27 in magazine Publiek denken

23-07-2019
Onderwijs
Veiligheid
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Verschillende samenwerkingspartners van Aanpak 16-27 zijn geïnterviewd voor een artikel in het magazine Publiek denken. In het artikel staat centraal hoe je jongvolwassen binnenboord houdt, daarnaast is er aandacht voor de samenwerking en de pilots. 

'We moeten niet vanuit één domein kijken, maar over domeinen heen. De systemen zijn nou eenmaal niet voor iedereen passend, dus moeten we samen naar de problematiek kijken en expertise en ervaring delen’ zegt projectleider Ellen de Wit van Ingrado. 'Jongeren willen vooral goed geholpen worden zonder last te hebben van versnippering in de hulpverlening’, aldus Gery Lammersen, projectleider ondersteuning jongvolwassenen bij Movisie

Samenwerking

‘We zijn in de samenwerking gegroeid,’ constateert directeur-bestuurder Carry Roozemond bij Ingrado. 'We hebben elkaar leren kennen en weten dat de ander sommige dingen beter doet dan wij en andersom.’ De Wit: ‘Het programma levert beleidsvoornemens op, maar ook veel praktische handvatten en leermomenten. In de overleggen signaleren we waar we met verschillende organisaties en departementen tegenaan lopen op bijvoorbeeld het gebied van wet- en regelgeving. Maar we kijken ook op een creatieve manier hoe we daarmee kunnen omgaan, wat nu al wél mogelijk is. Het is een dynamische groep met een lerende aanpak.’ 

Aanpak 16-27 in Publiek denken

PDF - 185 KB

Interview in publiek denken