Aantal jongeren met betalingsproblemen groeit

28-10-2020
Werk & inkomen

Jongeren komen steeds vaker in financiële problemen. Dit heeft veelal te maken met onzekere inkomsten, waardoor jongeren geen buffer op kunnen bouwen. De afgelopen vijf jaar is het aantal jongeren met betalingsproblemen bijna verdubbeld. Dit blijkt uit de jaarlijkse Schulden Monitor van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

In 2019 hadden ongeveer 700.000 Nederlanders betalingsproblemen. Landelijk gaat dit om een op de twintig mensen. Wel zijn er grote regionale verschillen. Zo hebben inwoners van gemeenten in Flevoland en de Randstad relatief vaker betalingsproblemen.

Meer jongeren met betalingsproblemen

Het totale aantal mensen met betalingsproblemen is sinds 2015 licht gedaald, maar bleef sinds 2017 vrij stabiel. Het aantal jongeren met betalingsproblemen is de afgelopen vijf jaar echter flink gegroeid. In 2015 ging het nog om 19.000 jongeren, eind 2019 was dit aantal gestegen tot 32.000. Van het totale aantal mensen met betalingsproblemen, was vorig jaar ongeveer 14 procent jonger dan 30.

Financieel kwetsbaar

Jongeren zijn financieel gezien erg kwetsbaar. Ze hebben vaak flexibeler werk en hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen. Als de zekerheid van een baan wegvalt, dan hebben ze vaak geen buffer om op terug te vallen. Daarnaast hebben veel jongeren een flinke studieschuld. Gemiddeld gaat dit om ongeveer 15.000 euro per persoon.

Meer informatie