Aantal jongeren met jeugdzorg in 2020 gedaald

30-04-2021

Van de kinderen en jongeren tot 23 jaar kreeg bijna een op de tien in 2020 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het aantal jongeren in jeugdzorg daalde ruim 3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de voorlopige jeugdzorgcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jeugdhulp

In 2020 ontvingen bijna 417 duizend jongeren jeugdhulp. Dat zijn er ruim 14 duizend minder dan in 2019. Vooral het aantal jongeren met ambulante hulp is sterk gedaald. De gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten is in 2020 opnieuw toegenomen, naar 391 dagen. Dit is een stijging van 31 dagen in vergelijking met 2019.

Coronacrisis

De daling in jeugdhulpgebruik is in ieder geval deels te verklaren door de coronacrisis. Mensen waren tijdens de lockdowns huiverig om zorginstellingen te bezoeken. In deze maanden is dan ook een duidelijk lagere instroom te zien. Toch lijkt de daling in het jeugdzorggebruik niet uitsluitend toe te schrijven aan de coronacrisis, zegt Afke Donker van het Nederlands Jeugdinstituut. 'In dat geval zou na de eerste lockdown een inhaalslag te zien zijn, maar dat is niet zo. Welke andere factoren de daling verklaren is nog onduidelijk.'

Lees het volledige bericht op de website van het NJi