'Alle leefgebieden op orde'

27-11-2019
Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Veiligheid
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

De meeste jongeren lukt het om op eigen kracht een zelfstandig bestaan op te bouwen. Toch heeft een deel van de jongeren hier moeite mee. Ingrado interviewde drie leden van het Kernteam van de Landelijke aanpak 16-27.

Bas Wijnen 

'We weten dat het geen zin heeft de problemen op het ene gebied op te lossen als de andere niet ook worden aangepakt. Je kunt investeren om een jongere naar school te helpen, maar zolang hij geen dak boven zijn hoofd heeft en kampt met schulden, zal dat weinig uithalen. Kwetsbare jongeren komen pas op hun pootjes terecht als alle leefgebieden op orde zijn.'

Petra Engels 

'Veel jongeren die in de problemen komen bij de overgang van 18- naar 18+ kampen niet met echt zware problemen. Zij hebben behoefte aan iemand die hen wegwijs maakt in de volwassen wereld. Iemand die ze kunnen bellen of appen met de meest simpele vragen.'

Wendy van der Burg

'Binnen het kernteam halen we knelpunten op en proberen we samen een oplossing te vinden. Een voorbeeld is de kostendelersnorm. Voor dak- en thuisloze jongeren lijkt dit een enorm obstakel om te gaan samenwonen of onderdak te vinden bij iemand die een uitkering heeft. In dit geval kijken we wat er nu precies in de wet staat en dan blijkt dat er meer kan en mag dan gemeentes vaak denken.'

Lees de interviews in Ingrado-magazine