Arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

19-04-2019
Werk & inkomen

Kennis over arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een overzichtelijk onderzoekscahier, met toelichting van de onderzoekers.

Vanaf 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de arbeidsparticipatie van jongeren die niet langer in de Wajong terecht kunnen. Zij voeren die taak uit in samenwerking met partnerorganisaties. Beleid maken en uitvoeren kan niet zonder de actuele kennis te gebruiken over het onderwerp. Soms is kennis heel moeilijk vindbaar. Onderzoeksrapporten staan verspreid over websites van allerlei instanties en als je een onderzoek hebt gevonden, blijkt het toch niet die informatie te bevatten die je nodig hebt.

In dit digitale cahier vind je de beschrijvingen van de meeste onderzoeken naar mogelijkheden en belemmeringen bij het realiseren van arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier helpt om maximaal gebruik te maken van de beschikbare kennis op dit terrein. Handig bijvoorbeeld voor wie voor deze jongeren beleid moet maken.

Klik hier voor het onderzoekscahier