Behoefte aan versimpeling van de overheid

25-07-2019

Nederlanders willen een overheid die eerlijk en begripvol is, snel reageert en hen op weg helpt. Dat blijk uit onderzoek van KANTAR in opdracht van de Nationale ombudsman.

Nederlanders geven hun relatie met de overheid gemiddeld een 6. Belangrijke verbeterpunten zijn versimpelen, begrijpelijke taal, eenvoudige procedures en bij voorkeur via één loket. Mensen weten niet altijd waar en waarvoor ze bij de overheid terecht kunnen. Met name mensen met een lagere sociaal economische positie hebben behoefte aan één loket dat dichtbij is, mét een vaste contactpersoon.

De voorkeur van Nederlanders gaat uit naar een pro-actieve houding van de overheid naar de burger. Jongvolwassen tussen de 18 en 34 jaar geven gemiddeld een 6,1 voor de proactieve houding van de overheid.

1.500 Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben een online vragenlijst ingevuld voor dit onderzoek.

'Dit onderzoek laat zien dat Nederlanders niet altijd weten waar ze terecht kunnen. Dit geldt ook voor jongeren', zegt Joanne van den Eijnden, projectleider Landelijke Aanpak 16-27. 'Bejegening van jongeren door professionals is ook een belangrijk punt. Ze willen als mens worden aangesproken en niet het gevoel krijgen dat ze een probleem zijn. Er is tevens nog winst te behalen bij de overheid op het gebied van de wet- en regelgeving door de ruimte binnen de gelde wetgeving beter te benutten.'

Meer informatie