Bekijk Online meedenksessie schulden en 16-27

29-05-2020
Werk & inkomen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 37 procent van de mbo'ers vanaf 18 jaar een schuld heeft. Eén op de vier een betalingsachterstand (cijfers 2015). Gemeenten zijn samen met andere partijen aan zet om deze jongeren te helpen. Maar hoe doe je dat goed? Tegen welke knelpunten lopen gemeenten aan bij het oplossen van het schuldenvraagstuk bij jongeren? En waarom is het zo belangrijk om schulden bij jongeren op te lossen? Daarover gingen deelnemers aan deze sessie in gesprek tijdens de online meedenksessie schulden bij jongvolwassenen. De sessie stond onder leiding van Edgar Oomen van de VNG.

In gesprek over schulden

In gesprek over schulden

Tijdens de meedenksessie spraken we met verschillende betrokkenen over schulden bij jongvolwassenen:

  • Jeansen Djaoen, FunX, ervaringsdeskundige

“In mijn ervaring word je van organisatie naar organisatie en weer terug gestuurd. In mijn ervaring moeten we mensen niet blijven doorverwijzen, maar dat de professional ook met de andere organisaties in gesprek gaat, hoe deze vraag kan worden opgepakt.”

  • Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder van het Nibud

“De groep jongeren die vanaf hun 18e het huis uit gaat en zelfstandig gaat wonen en werken. Breng die goed in kaart, want dat is echt een kwetsbare groep. Begeleid die goed, ook na hun 18e verjaardag.”

  • Gert Stam, Lid VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie

“We werken samen met onze samenwerkingspartners om het onderwerp schulden te agenderen bij de 7 departementen, Tweede en Eerste Kamer en bij onze leden. We dragen onze boodschap actief en consequent in onze lobby uit. In onze bestuurlijke uitgangspunten.”

  • Liesbeth Gerritsen, gemeente Arnhem

“Voor jongeren van 18 tot 27 jaar wordt gewerkt met Opr€cht. Binnen Opr€cht zijn buddy’s opgeleid om in gesprek te gaan over financiële problemen. Deze buddy’s bevinden zich in veel netwerken in de stad en zijn o.a. aanwezig in mbo’s en de rechtbank.”

  • Edith van Ruijven - VNG-schuldenaanpak

“Binnen het VNG programma Verbinden Schuldendomein is gekeken wat nu de processenzijn die elke gemeente moet vormgeven. Dat zijn vroegsignaleringen preventie; intake en gegevensuitwisseling; trajectkeuze; hulpverleningstraject; informatie en advies; stabilisatie; nazorg. De komende maanden gaat het programma bezig met het uitwerken van klantreizen.”

  • Edgar Oomen – Projectleider 16-27 VNG

“Met het webinar willen we een impuls geven aan het aanpakken van het schuldenvraagstuk voor de doelgroep jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27. We hebben de verschillende perspectieven gehoord van belangrijke samenwerkingspartners. Integraliteit is hierbij van belang. Advies is om bij de schuldenaanpak voor jongeren zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande gemeentelijke initiatieven.”