Delen van persoonsgegevens: wat mag wel en wat niet?

17-11-2020
Onderwijs
Zorg

Persoonsgegevens delen met een professional van een andere organisatie? Wat mag wel en wat mag niet en hoe maak je hierin als professional een goede afweging? Dat is te lezen in het servicedocument ‘Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg,’ en het bijbehorende stappenplan ‘Informatie delen’.

De documenten zijn ontwikkeld in samenwerking tussen de MBO Raad, Ingrado, Jeugdzorg Nederland en Toezicht Sociaal Domein en zijn bedoeld om professionals handvatten te bieden bij het maken van toekomstplannen voor en met kwetsbare jongeren. In het servicedocument staan uitgangspunten voor het delen van persoonsgegevens en een groot aantal herkenbare casussen. Met het stappenplan ‘informatie delen,’ een infographic, kunnen professionals aan de hand van vier stappen snel beoordelen of ze wel of geen informatie over een jongere mogen delen.

Servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg

PDF - 824.55 KB

Infographic Stappenplan informatie delen

PDF - 125.35 KB