Eindbijeenkomst van de pilot motie Kwint-Özdil

17-12-2020
Onderwijs
Werk & inkomen

Maandagmiddag 14 december was de eindbijeenkomst Een soepele overgang van school naar werk van de pilot motie Kwint-Özdil. Een pilot die wat moeizaam op gang kwam, maar die uiteindelijk heeft geleid tot mooie initiatieven en goede voorbeelden op het gebied van begeleiding van jongeren met een mbo-diploma niveau 1 en 2 bij hun start op de arbeidsmarkt.

De bijeenkomst werd vanuit Het Werkspoorkwartier in Utrecht uitgezonden via een livestream. Op deze locatie in Utrecht hebben we een inspirerend tafelgesprek gevoerd met onder andere de initiatiefnemers van de motie, Peter Kwint en Zihni Özdil.

Lessons learned

Er is gesproken over de ‘lessons learned’ en hoe we deze gaan gebruiken voor de toekomst, waarin de oplopende jeugdwerkloosheid een bron kan zijn voor maatschappelijke uitval van onze jongeren. Daarnaast is er gesproken over de samenwerking, welke in deze pilot centraal stond. Juist in deze tijd, mede door COVID-19, is het belangrijk om te kijken wat kunnen betekenen voor de jongeren.

Drie leerpunten

Drie belangrijke leerpunten zijn:

  1. het eerder contact maken met de jongeren (als zij nog op school zitten),
  2. een vertrouwensband opbouwen en
  3. inzet op de samenwerking tussen het onderwijs, de gemeente en de werkgevers.

Aan een volgend kabinet willen de deelnemers vragen om de wettelijke taak voor nazorg weg te leggen bij het onderwijs, met financiële middelen die daarvoor nodig zijn. De regie moet dicht bij de jongere georganiseerd worden. Er werd ook aandacht gevraagd voor de taalproblemen, waar veel jongeren mee te maken hebben.

Boekje

Van de pilot Kwint/Özdil is ook een boekje gemaakt dat deze middag is uitgereikt. 

Bekijk de publicatie De route van school naar werk én verder

Bekijk de opname van de bijeenkomst