Entreestudenten begeleiden naar werk: hoe doe je dat?

21-01-2021
Onderwijs
Werk & inkomen

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk? Die vraag beantwoordt SBB in de handreiking ‘Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree’. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van OCW ontving deze week in een online bijeenkomst het eerste exemplaar.

Voor jongeren zonder vooropleiding biedt het mbo de entreeopleiding. Het doel is dat deze jongeren doorstromen naar niveau 2 van het mbo of goed voorbereid zijn op een baan. De opleiding bereidt studenten voor op een functie als assistent en duurt één jaar.

Samenwerking in de regio

De handreiking  biedt tevens nuttige tips voor het tot stand komen van de samenwerking in de regio. Adnan Tekin en Hannie Vlug benadrukten nogmaals het belang van samenwerking in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Er werd een oproep gedaan aan mbo’s om samen te werken met medewerkers van een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Ook werden de lessen uit de pilot Kwint/Özdil zijn benoemd.

Goede begeleiding

Een goede begeleiding van kwetsbare jongeren en mbo-studenten naar werk of vervolgonderwijs is in deze tijd belangrijker dan ooit. Daarom heeft het demissionair kabinet, als onderdeel van de aanpak jeugdwerkloosheid, subsidie vrijgemaakt waarmee mbo-scholen extra begeleiding en nazorg kunnen bieden aan studenten voor wie uitstroom naar de arbeidsmarkt de meest passende route is. Vanaf 22 januari tot en met 22 februari kunnen mbo-scholen hier een aanvraag voor deze subsidie indienen.

Bij het opstellen werkte SBB samen de MBO Raad, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Noord, FNV, Jeugdzorg Nederland, mbo-scholen, VNG/gemeenten, Ingrado, NJI en LESCO.

Lees de handreiking

Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree

PDF - 2.08 MB

Bron: SBB