Expertisecentra specialistische jeugdhulp op komst

27-09-2019

Er komen expertisecentra voor jongeren met meervoudige problemen. De Tweede Kamer stemde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in met een amendement op de begroting van VWS dat geld vrijmaakt voor de centra. Ook het kabinet is voorstander van het plan.

Jesse Klaver en Lisa Westerveld van GroenLinks dienden het amendement in omdat er voor jongeren met meerdere problemen vaak geen passende behandeling is. Veel behandelingen zijn gericht op slechts één aandoening. Jongeren met meervoudige problemen komen vaak op een wachtlijst terecht en worden dikwijls overgeplaatst.

Verspreid door het land moeten behandelcentra komen met expertise uit verschillende disciplines. Als de problemen urgent zijn, moeten ze snel hulp kunnen bieden.

Het amendement maakt in 2020 11,5 miljoen euro vrij voor de centra en vanaf 2021 jaarlijks 26 miljoen euro. De uitwerking van het plan komt aan de orde bij de VWS-begrotingsbehandeling in de Kamer in november.

'Zo'n concentratie van kennis is nuttig', zegt Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Wel loop je het risico dat in de lokale situatie juist de kennis en ervaring verdwijnt', waarschuwt hij.

Lees meer op NJi.nl