Extra aandacht nodig voor thuiszitters

17-02-2021
Netwerk & vrije tijd
Onderwijs

Al jaren is er veel aandacht voor het fenomeen thuiszitters. Thuiszitters zijn leerlingen die niet naar school gaan. Er wordt vanuit verschillende hoeken hard gewerkt aan verbetering, onder andere vanuit het ministerie van OCW en VWS en op verschillende plekken in het sociaal domein. Helaas vermindert het aantal thuiszitters nog niet. In 2020 alleen al kwamen er 300 bij. Gaat er wel voldoende aandacht naar thuiszitters?

Voor iedereen die zich hiermee bezighoudt is het duidelijk dat, ondanks alle inspanningen, het aantal thuiszitters niet vermindert. Hoewel het resultaat van alle aandacht tegenvalt, wordt er vanuit alle hoeken wél hard gewerkt om te voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten.

Thuiszittersinitiatieven

Het ligt voor de hand om verder te bouwen op de ervaringen van bestaande initiatieven, daarom hebben Movisie en Gedragswerk het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een aantal thuiszittersinitiatieven. Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan onderdak vinden, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen.

Tip

Publicatie: Leren van thuiszittersinitiatieven

Voor deze publicatie heeft Movisie verschillende thuiszittersinitiatieven verzameld, met een aantal van de initiatieven gesproken en een deel van hen samengebracht. Het belangrijkste inzicht is dat het er veel te leren valt van de initiatieven voor thuiszitters. Het zou goed zijn als deze wijsheid ingezet wordt in de zoektocht naar een duurzame aanpak van de problematiek. 

Lees de publicatie

Kennis en ervaring verbinden

Het lijkt een goede weg om de thuiszittersinitiatieven te verbinden met de onderwijs- en zorgorganisaties, zodat zij van elkaar kunnen leren en profiteren. Daarvoor is het nodig om de thuiszittersinitiatieven als volwaardige partij te zien en ook te financieren. Daarmee komt het doel ‘ontwikkelrecht voor ieder kind’ weer een stapje dichterbij.

Lees het volledige bericht van Movisie