Extra hulp kwetsbare leerling tijdens coronacrisis

27-03-2020

Minister Slob heeft de Tweede Kamer laten weten dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor hulp aan kwetsbare leerlingen die door het coronavirus niet naar school of de opvang kunnen.

Er zijn door verschillende partijen zorgen geuit over kwetsbare leerlingen voor wie het thuisonderwijs niet mogelijk is door een onveilige thuissituatie of psychische problemen. Er is nu gehoor gegeven aan de wens om deze leerlingen buitenhuis op te vangen en onderwijs te geven.

Gemeenten ontvangen van de regering extra geld om samen met scholen, de kinderopvang, Veilig Thuis en jeugdzorg buitenhuis onderwijs en opvang te organiseren. De betrokken partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.

Speciaal voor kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting is een crisisfonds opgericht: samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl

Bekijk ook de themapagina van het Nederlands Jeugdinsituut met initiatieven van gemeenten voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen tijdens de coronacrisis. 

Lees meer

Bekijk de themapagina van het Nederlands Jeugdinstituut

Bekijk hier antwoorden op de meest voorkomende vragen

Bekijk de pagina van de VNG met meestgestelde vragen over het coronavirus

Bekijk het kennisdossier van Ingrado