Geld voor maatwerk dak- en thuisloze jongeren

12-07-2019
Wonen

Kansfonds stelt 650.000 euro ter beschikking aan maatwerktrajecten voor 65 dak- en thuisloze jongeren. De trajecten zijn onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

Het actieprogramma moet ervoor zorgen dat eind 2021 geen enkele jongere dak- of thuisloos is en zij de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is. Dertien pilotgemeenten gaan hiervoor op zoek naar oplossingen die in het systeem nog niet mogelijk zijn.

Het Instituut voor Publieke Waarden richt samen met de pilotgemeenten de maatwerktrajecten in. De jongeren krijgen gedurende de pilot ondersteuning bij bijvoorbeeld het zoeken naar een betaalbare woning, werk of een opleiding. Daarnaast krijgen ze schuldhulpverlening en zorg. De pilotgemeenten kunnen hiervoor gebruikmaken van de 650.000 euro van Kansfonds, wat neerkomt op 10.000 euro per jongere.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS kan dit bedrag een goede impuls zijn om te komen tot oplossingen en doorbraken in het huidige systeem. De opgedane lessen uit deze pilot worden vertaald naar de aanpak voor alle dak- en thuisloze jongeren. 

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie