Gemeenten in gesprek met jongeren uit de pilot

23-08-2019

Er zijn acht jongeren betrokken bij de pilot Werken met persona's. Naast dat het maken van een persona een nieuwe ervaring is voor de jongeren, opent het ook nieuwe deuren. In aansluiting op de bijeenkomsten voor het creëren van de persona’s nodigde de gemeente Almere bijvoorbeeld vijf jongeren uit voor een bijeenkomst. Ook mocht één van de jongeren mee naar een sessie van de gemeente Tilburg.

Jongeren in gesprek met het college van B&W in Almere

Het persona-traject leidt ook tot nieuwe verbindingen en inzichten. De gemeente Almere deed vanuit de pilot Jongeren buiten beeld, mee aan het project met twee persona’s (Ally en Damian). Almere is ook een van de gemeenten voor de proeftuin van het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren. In aansluiting op de bijeenkomsten voor de persona’s nodigden de Almeerse beleidsadviseurs Michiel van Essen en Innocentius Bos het voltallige college van B&W uit op werkbezoek bij Kwintes in Almere. Al wandelend naar de locatie luisterden zij naar een podcast van de persona, die was ingesproken door Denzel, één van de jongeren.

De jongeren maakten vervolgens in een groepsgesprek kennis met het college. De persona was een eerste aanzet om het gesprek te openen, maar natuurlijk vertelden jongeren vooral ook over hun eigen ervaringen. 

Fern vertelde bijvoorbeeld dat ze als 18-jarige op straat stond na jeugdzorg, zonder ouders. En zo in de nachtopvang belandde. Ze had geen idee hoe ze het moest aanpakken, en wat ze allemaal moest regelen. 'Op een gegeven moment ben ik maar beleidsstukken gaan lezen om erachter te komen wat ik moest doen’. Het is eigenlijk heel raar dat websites gericht zijn op professionals en gemeenten, en niet op wat jongeren zelf moeten doen en regelen. Ik wist niet hoe ik aan mijn informatie moest komen.'

Van Almere naar Tilburg

Ook voor Yasmine die meedeed aan de persona Damian, kregen de persona-bijeenkomsten nog een bijzonder vervolg. Movisie vroeg haar om vanuit zijn woonplaats Almere mee te gaan naar een sessie in de gemeente Tilburg. Daar is de gemeente bezig om een integrale aanpak 16-27 te ontwikkelen. Een werksessie met de persona vormde hiervan de aftrap met de gemeente en betrokken organisaties.

Yasmine: ‘Ik heb voor de groep gestaan en verteld over de persona. Dat was best spannend. Het was ook een leuke ervaring, maar het is fijner om vanuit mezelf te praten dan vanuit de persona.'   

Jongerenparticipatie

Vanaf september starten in Almere vijf bijeenkomsten rond het thema: Jongeren buiten beeld bereiken en Toekomstplan. Daar worden de jongeren uit de persona’s Ally en Damian ook voor uitgenodigd. De gemeente zet in op jongerenparticipatie bij het zoeken naar nieuwe wegen om de positie en het toekomstplan van jongeren te verbeteren. De basis is gelegd om met jongeren zelf aan de slag te gaan.