Gewenst gedrag van jongeren bevorderen. Hoe doe je dat?

09-10-2020

Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief en benoem ook dat wat wel kan. Dat is de belangrijkste boodschap van een verkennend onderzoek van het NJi naar hoe ouders, professionals en beleidsmakers gewenst gedrag onder jongeren kunnen bevorderen.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren hun best doen om zich te houden aan de coronamaatregelen. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat jongeren ook moeite hebben met deze maatregelen. Ze geven aan dat het niet altijd mogelijk is je aan alle maatregelen te houden. Met name het houden van afstand blijkt voor veel jongeren boven de 18 jaar lastig. Wel geven de meeste jongeren aan vertrouwen te hebben in de overheid en begrip te hebben voor de maatregelen.

Social distancing is lastig voor jongeren

De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Daardoor maken jongeren vaker impulsieve keuzes en kunnen ze de consequenties van die keuzes op de lange termijn minder goed inschatten. Het contact met leeftijdsgenoten is voor jongeren erg belangrijk in hun zoektocht naar hun eigen identiteit. Daarom is ‘social distancing’ voor jongeren waarschijnlijk nog lastiger dan voor andere leeftijdscategorieën. Het is dus ook begrijpelijk dat jongeren en studenten de neiging hebben elkaar te blijven opzoeken.

Wat kun je als gemeente doen?

Het is belangrijk dat gemeenten met jongeren praten om te kijken hoe zij denken over de maatregelen. Wat gaat er goed en wat kan mogelijk anders? In verschillende gemeenten zijn er al gesprekken met jongeren gevoerd om nieuwe maatregelen vorm te geven. Gemeenten staan voor de uitdaging om jongeren te informeren en te bereiken. Als jongeren het belang van de maatregelen begrijpen, zijn ze ook meer gemotiveerd om deze na te leven. In verschillende gemeenten zijn de afgelopen tijd campagnes gestart om jongeren beter te bereiken.

Lees het volledige rapport