Grote regeldruk voor mensen met een verstandelijke beperking

20-05-2020
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Bert Roes is ouder van een wooninitiatief voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Hij vraagt aandacht voor de grote regeldruk waarmee dit soort initiatieven in coronatijd te maken hebben. Niet hiërarchie, maar professionaliteit en zelforganisatie zouden leidend moeten zijn.

Ouderinitiatief

Dit ouderinitiatief ligt in het centrum van een 100.000-plus-gemeente, heeft tien appartementen en een gemeenschappelijke keuken, woonkamer, terras. Bewoners zijn tussen de 20 en 30 jaar. De cognitieve, sociale en adaptie-vaardigheden[3] van de bewoners variëren en gaan samen met autisme en eetstoornissen. De groeps - en individuele begeleiding worden vanuit pgb’s gefinancierd. Groepsbegeleiding is er tussen 16 en 22 uur en s ’ochtends tussen 7 en 9 uur. Overdag hebben de bewoners werk of dagbesteding. Tussen 22.00 en 8.00 is er ondersteuning op afstand met beeldbellen.

Coronaproof

Volgens ons was het wooninitiatief binnen anderhalve  week na 12 maart ‘coronaproof’. Vrij snel is een aantal basisafspraken gemaakt: jongeren met (lichte) klachten gaan naar het ouderlijk huis; geen ouders in de gemeenschappelijke ruimte (wel op de appartementen van zoon/dochter); ouders en begeleiders met (lichte) klachten blijven thuis; verder geen bezoek. Als iedereen gezond is kunnen jongeren wel op bezoek bij de ouders. Op dat punt wijkt het initiatief af van het ‘nee tenzij’-bezoekadvies in de gehandicaptensector.

Aandacht voor regeldruk

We vragen nadrukkelijk aandacht voor de regeldruk waar dit ouderinitiatief en andere organisaties aan bloot wordt gesteld. Elke sector lijkt zijn eigen coronarichtlijn en advisering te hebben georganiseerd. Een van de betrokken ouders, geschoold in het Rijnlandse denken, spreekt in dit verband plagerig over ‘dagbesteding voor hoger opgeleiden’. Ministeries, rijksinstituten, belangenverenigingen, kennisorganisaties en de beleidsmakers bij (non) profit-organisaties die (goedbedoelde) adviezen aan de uitvoering geven, maar er te weinig verstand van hebben.

Niet hiërarchie, maar professionaliteit en zelforganisatie zouden leidend moeten zijn. De meeste gesprekken over richtlijnen gaan over de vraag of we ze naleven of niet. Niet over het bereiken van het achterliggend doel. Het resultaat; veel ritueel gedrag in organisaties en bij professionals. En kostbare tijd die verloren gaat aan het maken, verzamelen, lezen en bediscussiëren van te algemene of niet passende richtlijnen en adviezen.

Ouders, bewoners en begeleiding hebben behoefte aan goede en praktische adviezen, die hun in staat stellen op basis van gezond verstand en praktijkkennis, zelf actie te kunnen ondernemen. Ook als het gaat om een intelligentie strategie uit deze corona lockdown.

Geschreven door: Bert Roes

Lees hier het volledige bericht