Inspiratiesessie IJslands preventiemodel

03-03-2020
Netwerk & vrije tijd

Sinds de introductie van het IJslands preventiemodel, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa. Wat hebben ze in IJsland gedaan? En vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan leren? Zes gemeenten helpen die vraag te beantwoorden. Zij verkennen, samen met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), hoe Nederlandse gemeenten de IJslandse aanpak succesvol kunnen gebruiken.

Inspiratiebijeenkomsten IJslands model

Werkt u als beleidsmaker of preventiewerker? En wilt u weten hoe en waarom het IJslandse preventiemodel werkt? Regelmatig worden er inspiratiebijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaring te delen. De volgende bijeenkomst vindt plaats in april 2020. 

Tijdens deze inspiratiesessie over het IJslandse preventiemodel onderzoeken we aan de hand van dit model wat de rol van vrijetijdsbesteding kan zijn in preventie. We verkennen de vrije tijd van Nederlandse jongeren en de voordelen die culturele en sportactiviteiten voor jongeren kunnen hebben. Daarnaast hoort u deze dag meer over het pilottraject met het IJslandse model in zes Nederlandse gemeenten.

Meer informatie