Jeugd-ggz: van 18-min naar 18-plus

10-03-2020
Zorg

Wanneer een jongere 18 jaar wordt, veranderen er in de zorg die hij of zij krijgt een aantal belangrijke dingen. Hier is sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 veel aandacht voor, omdat deze jongeren in de overgang naar volwassenenzorg soms tussen wal en schip dreigen te vallen. Jongeren met psychische problemen die behandeling ontvangen in de ggz, hebben ook te maken met deze overgang. De nieuwe webpagina van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatriegeeft achtergrondkennis en inzicht in transitiepsychiatrie: de overgang van jeugd-ggz naar volwassenen-ggz.

Van jeugd-ggz naar volwassenen-ggz

Voor jongeren met psychische problemen die (specialistische) jeugdhulp ontvangen is volwassen worden een uitdaging. In de overgang van 18- naar 18+ verandert er veel voor jongeren, onder meer de wetgeving waaronder zij vallen. Vanaf hun achttiende vallen jongeren officieel onder de volwassenenzorg. Dan betaalt volgens de Jeugdwet de gemeente niet meer de zorg, maar de verzekeraar volgens de zorgverzekeringswet. Ook op onderzoeksgebied en in de praktijk sluiten de zorg in de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz niet altijd goed op elkaar aan.

Bekijk de webpagina