Jeugdwethouders: gericht actieplan jeugd is hard nodig

03-02-2021

Wethouders jeugd uit 150 gemeenten maken zich grote zorgen om de situatie van kinderen en jongeren tijdens de lockdown. Ze willen snel een actieplan om de jeugd perspectief te bieden. Dat schrijven ze in een brandbrief aan het demissionair kabinet.

De jeugdwethouders doen een oproep aan het kabinet om te komen met een actiegericht deltaplan jeugd, dat gefinancierd wordt met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten. Het kabinet zou binnen vier maanden met voorstellen moeten komen om opgelopen achterstanden bij kinderen en jongeren te herstellen. Dit moet volgens de wethouders gebeuren in samenwerking met gemeenten, hulpverleners en jongeren zelf.

Steunbetuigingen

De oproep is een initiatief van Reshma Roopram, wethouder jeugd van Barendrecht. Op maandag 1 februari stuurde zij de brief naar alle gemeenten, om zoveel mogelijk steunbetuigingen te verzamelen. Vijftig gemeenten ondersteunen de oproep.

Alle jongeren bereiken

Eind vorig jaar stelde het Rijk al geld beschikbaar voor jeugdparticipatie en tegen jeugdwerkloosheid. Volgens de wethouders is dit niet voldoende om alle jongeren te bereiken. Jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid over hoe het verder moet met school, werken en studeren, aldus de wethouders.

Bron: NJi