Jongeren onder druk: een pedagogische benadering van beleid

20-10-2018

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schrijft in haar rapport dat jongeren (steeds meer) mentale druk ervaren met als gevolg depressies of burn-outs. De Raad schrijft dit toe aan uniforme verwachtingen die doorwerken in dwingende maatstaven voor jongvolwassenen. Wie daar niet aan voldoet, faalt en moet er alles aan doen de verwachtingen waar te maken.

Volgens de RVS hebben niet alleen jongeren zelf, maar ook beleidsmakers, werkgevers en onderwijsinstellingen een rol om mentale druk onder jongvolwassenen te voorkomen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor een maatschappelijke aanpak, door onder andere meer aandacht voor persoonsvorming en ‘arbeidsmarktkunde’ in het onderwijs en betere begeleiding bij het maken van studie- en beroepskeuzes.

In een blog deelt Felix Kievit van Sociaalweb zijn visie op de oorzaken van mentale druk onder jongeren

Lees meer