Jongerenwerk ondersteunt de transformatiedoelen

02-07-2019
Netwerk & vrije tijd

Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen. Dat blijkt uit effectenonderzoek door het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, dat op 18 juni op de Dag van het Jongerenwerk is gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren met zware problemen met behulp van jongerenwerk stabieler bleven. Ook vonden jongeren via jongerenwerk hulp, een geschikte school, een stage- of een werkplek. Daarnaast draagt jongerenwerk bij aan het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren. Jongeren die zes maanden of langer deelnamen aan het jongerenwerk ontvingen bijvoorbeeld meer steun vanuit hun sociale netwerk, droegen meer bij aan de maatschappij en hadden een sterker gevoel van eigenwaarde. Jongeren die drie jaar of langer deelnamen aan jongerenwerk ervoeren meer zelfregie en hadden een sterker toekomstperspectief dan voorheen.

Tarik Hamdiui, expert jongerenwerk bij het Nederlands Jeugdinstituut, legt uit dat jongerenwerk zich richt op de behoeften en competenties van jongeren in het dagelijks leven. 'Jongerenwerkers kunnen een unieke functie hebben binnen de transformatie als hun positie duidelijk is en als gemeenten investeren in jongerenwerk. Bij jongeren met wie het goed gaat en bij jongeren met lichte problemen ligt de focus van het jongerenwerk op het versterken van eigenwaarde, participatie, talentontwikkeling en het vroegtijdig signaleren van problemen. Bij jongeren met zwaardere problemen draagt het jongerenwerk bij aan het stabiliseren van hun leven. Dit sluit goed aan bij de uitdagingen voor gemeenten tijdens de transformatie.'

Aan het onderzoek namen 1.579 jongeren tussen 10 en 24 jaar deel. Deze zomer publiceert de Hogeschool van Amsterdam de resultaten.

Meer informatie

Bron: Hogeschool van Amsterdam; Nederlands Jeugdinstituut