Jongerenwerkers in actie tegen wapenbezit

07-09-2020
Veiligheid

Jongerenwerkers uit tientallen gemeenten sluiten zich aan bij de socialemediacampagne #NoShank. Jongerenwerker Dimitri van den Berg lanceerde de campagne om collega's op te roepen met jongeren in gesprek te gaan over wapenbezit, naar aanleiding van recente steekincidenten.

Sociaal Werk Nederland meldt dat inmiddels 250 jongerenwerkers uit 80 steden en dorpen zich hebben aangesloten bij de campagne, die begon met een filmpje.

Angstcultuur

'Na steekincidenten in de wijk of uit angst voor bewapende groepen in de buurt gaan steeds meer jongeren ook wapens dragen', zegt Van den Berg tegen de NOS. 'Eerst ging het nog vuist op vuist, maar nu trekken steeds meer jongeren een mes. Daardoor ontstaat een angstcultuur wat weer leidt tot meer wapenbezit.'

Samenwerking is cruciaal

In Binnenlands Bestuur benadrukt NJi-directielid Rutger Hageraats dat gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en de veiligheidssector samen moeten zoeken naar een oplossing voor het wapenbezit onder jongeren, om te beginnen door zich te verdiepen in het gedrag van jongeren en de groepsdynamiek. 'En dan samen met jongeren zoeken naar passende veranderstrategieën op het gebied van preventie, talentontwikkeling en toekomstperspectief. Het is goed dat jongerenwerkers zich hier hard voor maken, ze kunnen zeker een grote bijdrage leveren. Het is alleen niet genoeg. Op lokaal niveau moet worden samengewerkt om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan.'

In aanvulling op zijn uitspraken in Binnenlands Bestuur stelt Hageraats dat het belangrijk is om ouders en mede-opvoeders te betrekken bij die samenwerking. 'Ook zij worstelen met dit probleem.'