Kabinet komt met derde herstelpakket: extra aandacht voor jeugdwerkloosheid

14-10-2020
Onderwijs
Werk & inkomen

Het kabinet komt met een nieuw herstelpakket ter ondersteuning van de economie. Met het derde pakket verlengt het kabinet de eerdere steunmaatregelen om de economie te stutten. Ook zet het kabinet hiermee in op goede begeleiding van werkloosheid naar werk en het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.

Praktijkleren in het MBO

De economische neergang heeft de noodzaak van omscholing en ontwikkeling vergroot. Daarom reserveert het kabinet 63 miljoen euro voor omscholing via praktijkleren in het MBO. Hierbij wordt werken gecombineerd met een deel van een mbo-opleiding.

Jeugdwerkloosheid

Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid. In het derde steunpakket reserveert het kabinet 350 miljoen euro om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Scholen en gemeenten ontvangen 80 miljoen euro om mbo-studenten te ondersteunen bij de overgang naar een stage of werk. Een deel van het geld wordt ook besteed aan het begeleiden van kwetsbare schoolverlaters naar werk. Voor doorleren heeft het kabinet 263 miljoen euro gereserveerd. Hiermee wordt een langere verblijfsduur in het onderwijs bevorderd.

De aanpak is in lijn met de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek naar Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende maanden komt het kabinet met regelingen om het geld zo snel mogelijk bij scholen en gemeenten te laten komen.

Baankansen van jongeren

Het NJi en de partners van de Landelijke aanpak 16-27 juichen de maatregelen in het derde herstelpakket toe. De economische effecten van de coronacrisis op baankansen van jongeren en schoolverlaters heeft een extra risico. Hoe langer jongeren werkloos zijn, hoe groter het risico dat ze duurzaam niet meer aan het werk komen. In 2019 ging het nog om 302.000 jongeren (IBO, 2019). Dat aantal is als gevolg van de coronacrisis nu flink aan het oplopen.

Kwetsbare jongeren

Overheid, sociale partners en werkgevers moeten daarom alles op alles zetten om jongeren duurzaam te laten meedoen in onderwijs en/of werk. In het bijzonder geldt dit voor kwetsbare jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze jongeren is de urgentie om te komen tot een integrale en doorlopende ondersteuning vanuit onderwijs, arbeidsmarkt en zorg nu sterk toegenomen. Vanuit de Landelijke aanpak 16-27 pleiten we ervoor om bij alle ondersteuning, ook die uit het steunpakket, te streven naar stabiliteit op de Big 5: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden en welzijn & gezondheid.

Bekijk de kamerbrief aanvullend sociaal pakket