Lancering platform 'Iedereen onder een dak'

15-06-2020
Wonen

Samen met gemeenten en andere organisaties stimuleren de ministeries van VWS, BZK en SZW de brede aanpak tegen dak- en thuisloosheid, waaronder dakloosheid onder jongeren. De kern: goede initiatieven voor wonen met begeleiding. We willen je graag inspireren om met dit thema aan de slag te gaan. Speciaal voor iedereen die met dak- en thuislozen werkt, lanceren we daarom het platform ‘Iedereen onder een dak’.

Wat is het platform?

In 10 jaar tijd is het aantal daklozen bijna verdubbeld. 40.000 mensen hebben geen thuis waar zij zich kunnen terugtrekken en zich veilig kunnen voelen. In een welvarend land als Nederland is dat onacceptabel. Het kabinet wil samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding realiseren voor dak- en thuisloze mensen. Daarom bundelen we onze krachten hier. Deel jouw ideeën. Raak geïnspireerd. Samen tegen dakloosheid.

Dakloze jongeren

Alle jongeren in ons land verdienen een eerlijke start van hun volwassen leven. Zodat ze de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen. En aan een zelfstandige toekomst te werken. Voor dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar is dat niet vanzelfsprekend.

Jongerenpanel

We vinden het erg belangrijk dat jongeren zelf meedenken. In ons eigen Jongerenpanel zitten ervaringsdeskundigen die ons scherp houden. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies en doen bijvoorbeeld een praktijktoets over de invulling van de jongerenregisseur in gemeenten. Een jongerenregisseur zorgt voor  een betere regie op de ondersteuning die jongeren krijgen. Dit is een veelgehoorde wens van dak- en thuisloze jongeren. Ons Jongerenpanel reist af naar alle pilotgemeenten om in gesprek te gaan met lokale jongeren over hun ervaringen. Met deze kennis brengen we de jongerenregisseur van papier naar de praktijk.

Zelfstandig, ook financieel

Een ander belangrijk thema van het Actieprogramma is financiële bestaanszekerheid: elke jongere moet in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien, liefst via een reguliere baan. Divosa brengt onder andere daarvoor nu in kaart hoe gemeenten maatwerk kunnen leveren binnen de Participatiewet. Hoe kun je bijvoorbeeld de kostendelersnorm op zo’n manier toepassen, dat je jongeren niet belemmert?

Bron: Iedereen onder een dak